16-12-2017 en 17-12-2017 Onderhoud aan alle Douaneprocessen bij de Belastingdienst


Van 2017-12-16 08:00 uur tot 2017-12-17 18:00 uur (CET) wordt noodzakelijk onderhoud uitgevoerd aan systemen van de Overheid. Hierdoor zijn de volgende Douane hoofdproces(sen) niet beschikbaar:
– Proces Binnenbrengen in de EU (ICS) – Processen Invoeren, Opslag en Uitvoeren (AGS)  – Proces Vervoer in de EU – Proces Uitvoeren uit de EU (DSU) – Proces Provianderen
– Proces Uitgaan uit de EU (ECS) – Proces Vervoer van accijnsgoederen – Proces Binnenbrengen in de EU (SW f1) – Proces Uitgaan uit de EU (SW f1)

U kunt berichten zoals gebruikelijk aanleveren, deze worden gedurende het onderhoud niet verwerkt maar gebufferd. Na afloop van het onderhoud, worden de berichten alsnog verwerkt en volgen eventuele retourberichten. Indien noodzakelijk, kunt u op vrijdag 15-12-2017 al aangifte doen van verzendingen die tijdens het onderhoud van zaterdag 16-12-2017 08:00 uur tot zondag 17-12-2017 18:00 uur plaats moeten gaan vinden. In overige gevallen kunt u, indien noodzakelijk, gebruik maken van de noodprocedure. Wij adviseren u de noodprocedure uitsluitend toe te passen als het logistieke proces naar uw oordeel aangiftebehandeling vereist.


From 2017-12-16 08:00 hrs until 2017-12-17 18:00 hrs (CET) necessary maintenance will be performed on the computer-systems of the Dutch Governement. This results in an unavailability of the following Dutch Customs main process(es):

– Process Entry in the EU  (ICS) – Processes Import, Storage and Export – Process Transport in the EU – Process Export from the EU (DSU) – Process Ship Stores
– Process Exit from the EU  (ECS) – Process Transport excisable goods – Process Entry in the EU (SW ph1) – Process Exit from the EU (SW ph1)

You can submit messages as usual, they are not processed during the maintenance but buffered. After the maintenance, the messages are still processed and any return messages will follow.
If necessary, it is allowed to send in declarations on Friday the 15th of December for shipments during the maintenance. This only concerns shipments planned during the maintenance from 2017-12-16 08:00 hrs and Sunday 2017-12-17 16:00 hrs. (CET) You are allowed to use the fall-back procedure. However: it is our advice to use the mentioned procedure only if, to your opinion, the logistic process needs treatment of declarations.