tekenmoment compliance checker

Samenwerking met Be Informed voor ontwikkeling Compliance CheckerMark Engel “Be Informed heeft in de testperiode bewezen dat zij snel en gestructureerd met diverse use cases kan omgaan.” 

In de luchtvrachtbranche zijn vele ontwikkelingen gaande. Een daarvan is de toenemende beschikbaarheid van data. Data verzamelen en het beschikbaar stellen van deze data aan de juiste partijen is steeds belangrijker om een snellere, betere en slimmere goederenstroom te creëren op en rond Schiphol.

Data verrijken om processen te kunnen optimaliseren

Mark Engel: “Momenteel is de beschikbare data helaas nog niet altijd de informatie om de goederenstroom daadwerkelijk effectiever en efficiënter in te richten”. Als Cargonaut leveren wij daar een bijdrage in en willen wij internationale en nationale logistieke dienstverleners ondersteunen bij de uitvoering van hun kernactiviteiten. Hoe wij dat doen? Door het leveren van volledige, betrouwbare en relevante data op het juiste moment via onze Information Exchange. Deze data verrijken we om vervolgens processen te kunnen optimaliseren en op basis van afsprakenstelsels te verbinden. Wat hierbij niet vergeten mag worden zijn de steeds veranderende regels die worden opgelegd waar alle beschikbare data aan moet voldoen.

Compliance Checker als mooi voorbeeld

Een specifiek onderdeel waar wij nu aan werken is de Compliance Checker. Met deze dienst willen wij de luchtvracht community helpen om aan de compliance regels te kunnen voldoen. De Compliance Checker helpt bij het vroegtijdig compliant krijgen van een zending. Dit zal uiteindelijk leiden tot minder vertragingen en minder boetes. Een voordeel voor zowel de goederenstroom als voor de ketenpartijen zelf.

Een samenwerking met Be Informed 

Voor de invulling van deze dienst is besloten om met Be Informed samen te werken. Be Informed biedt een platform voor het automatiseren van kennisintensieve processen. Zij zijn gespecialiseerd in het geautomatiseerd toepassen van grote aantallen complexe business rules op specifieke gevallen. Bovendien heeft Be Informed de mogelijkheid om snel, effectief en eenvoudig nieuwe regels toe te voegen of aan te passen.

Mark Engel “Be Informed heeft in de testperiode bewezen dat zij snel en gestructureerd met diverse use cases kan omgaan.”  Mark vervolgd: “Dit in combinatie met diverse andere factoren zoals een stabiel platform, referenties, de medewerkers en de juiste prijs maakte onze keuze eenvoudig. Bijna alle zaken rondom compliance hangen namelijk van business rules af. Deze zijn perfect en snel toe te passen op het Intelligent Automation platform van Be Informed.

Geert Rensen van Be Informed vult aan: “Als Be Informed zijn wij erg blij met de samenwerking met Cargonaut. De combinatie van ons platform en de kennis van specialisten uit de luchtvaart community maken de compliance checker een krachtig instrument dat organisaties veel tijd, geld en zorgen zal besparen. In de praktijk zien wij dat er veelal schaarse specialisten aan te pas moeten komen om te kunnen garanderen dat een organisatie volledig compliant is. Een complex en tijdrovend proces dat veel handwerk vraagt.’.

Het Be Informed platform is juist ontwikkelt om geautomatiseerd te kunnen bewijzen dat alle operationele facetten volledig compliant zijn met alle relevante regels. Dit door de juiste regels op specifieke situaties toe te passen, te verzekeren dat alle benodigde controles worden uitgevoerd en automatisch rapporten te genereren die kunnen dienen als bewijs bij inspecties. Zo worden digitale processen versneld en vereenvoudigd en kunnen werknemers hun tijd besteden aan activiteiten waar de kwaliteiten van de mensen echt voor nodig zijn.

De toekomst van de Compliance Checker

Wat de toekomstige ontwikkelingen van de Compliance Checker zijn? We hebben grootse plannen over waar we naar toe willen. Momenteel ligt onze focus op de custom controls, zodra dat gereed is willen we ook export controls en sanctielijsten aan het product toevoegen. Een van onze verdere plannen is om de dienst niet alleen voor de luchtvracht, maar ook voor de zeevracht beschikbaar te stellen, zodat ook daar goederen compliant kunnen worden afgehandeld. De primaire focus ligt nu op Schiphol maar daar willen we ons niet toe beperken. Internationale kansen laten wij dus ook zeker niet liggen!

Wil je meer weten over onze Compliance Checker of wil je zelfs aanhaken in de verdere ontwikkelingen ervan? Neem dan contact op met Mark.