Disclaimer


Aansprakelijkheid
Cargonaut B.V. zal de grootste zorg besteden aan de inhoud, volledigheid en actualiteit van de informatie op haar website, echter wij kunnen niet garanderen dat de informatie altijd volledig en juist is.

Cargonaut aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele schade, direct, indirect of vervolgschade, voortvloeiend uit de toegang, het niet beschikbaar zijn of het gebruik van informatie van deze website.

De website bevat links en verwijzingen naar andere websites. Voor de inhoud van deze andere websites kan Cargonaut geen verantwoordelijkheid dragen.

 

Intellectueel eigendom
Cargonaut is auteursrechthebbende op alle teksten in haar website voor zover dit geen informatie van de websites van derden betreft die binnen de Cargonaut website wordt getoond.

 

Wet- en regelgeving
Gebruik van deze website en eventuele geschillen voortvloeiende uit dit gebruik worden, tenzij partijen anders overeenkomen, bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.