Services


Cargonaut verzorgt de informatievoorziening voor het luchtvrachtknooppunt en geeft alle marktpartijen en de overheid de controle die nodig is voor een snelle en foutloze afhandeling. Zo ontzorgen we logistieke ketens die via luchthavens lopen. Hoe? Door het leveren van volledige, betrouwbare en relevante data op het juiste moment via onze Information Exchange. Deze data verwerken en combineren we voor logistieke ketenpartijen op Schiphol en daarbuiten.

Bovendien leggen wij internationaal verbindingen met andere hubs en logistieke partijen, zorgen voor betere samenwerkingen, maken de Schiphol community sterker en de luchtvracht slimmer. Dat doen we door samen de data uit het systeem te verrijken en te delen, processen te optimaliseren en op basis van afsprakenstelsels te verbinden. Samen met de community werken we vanuit een meervoudig perspectief continu aan verbetering. Dat doen we vanuit 3 business area’s:

 

Information Exchange & Data Management

We verzorgen de uitwisseling van alle gegevens rondom het luchtvrachtverkeer in ketens via Schiphol en daarbuiten. We optimaliseren dit door data op een veilige manier volledig, betrouwbaar, relevant en op het juiste moment te organiseren en beschikbaar te maken voor marktpartijen en overheid. Zo zijn zij in staat zijn om een transparante, veilige en sluitende luchtvrachtketen te behouden en te verbeteren.

 

Services Development & Management

We leveren doordachte diensten voor logistieke ketens op het snijvlak van markt en overheid. Daarbij zetten we brede kennis en ervaring in die we hebben opgedaan bij het tot stand komen van aan -en afvoerprotocollen. We verrijken er de data uit de Information Exchange mee. Daar profiteren alle partijen in de logistieke keten van. Een grote meerwaarde.

 

Innovations & Expertise

We doorzien kansen en problemen in logistieke ketens en ontwerpen innovatieve verbeteringen voor onze opdrachtgevers. Daarin
werken we samen met publieke en private partijen en zetten onze unieke kennis in over de samenhang van processen, informatievoorziening en wetgeving.