Privacy


Privacy verklaring

Uw privacy

Cargonaut B.V. acht een goede omgang met persoonsgegevens van groot belang. Daarom willen wij u in dit privacy beleid heldere en transparante informatie geven over de wijze waarop Cargonaut persoonsgegevens verwerkt van klanten, relaties w.o. prospects, bezoekers van onze website en gebruikers van onze diensten.
Uiteraard worden deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG.
Dit betekent dat wij:
• duidelijk – via deze privacyverklaring – vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken;
• onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor die doeleinden;
• uw persoonsgegevens verwerken ter uitvoering van onze bedrijfsdoelstellingen en u toestemming vragen in gevallen waarin deze toestemming vereist is;
• passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoons-gegevens verwerken;
• uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.
Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Cargonaut B.V., Folkstoneweg 42, 1118LM Schiphol

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

• Er zijn verschillende doeleinden waarvoor Cargonaut B.V. uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt. In het kader van haar dienstverlening aan de luchtvrachtindustrie en relaties verzamelt en verwerken wij contactgegevens, w.o. uw naam en bijbehorende zakelijke gegevens. functie, zakelijke mobiele telefoonnummer en zakelijk emailadres:
• Wanneer uw bedrijf een overeenkomst aangaat om u te kunnen informeren
• Wanneer u producten en/of diensten afneemt. Dit kan via onze website, onze applicaties en diensten, bij bezoek aan uw bedrijf door onze medewerkers.
• Wanneer u contact heeft met Cargonaut B.V.. Dit contact kan telefonisch zijn maar hieronder verstaan wij ook indien u ons via e-mail benadert, meedoet aan enquêtes, of meedoet aan onderzoeken, inschrijft voor informatiebijeenkomsten, gebruik maakt van onze websites, inlogt op uw account, u aanmeldt voor nieuwsbrieven of ons via social media benadert;
• Voor interne analyses voor procesverbetering, de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek; • Om u van onze (nieuwe) producten en diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via social media.
Nieuwsbrief en contactformulier
Wij bieden u een nieuwsbrieven waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze ontwikkelingen, producten en/of diensten. Uw e-mailadres wordt slechts met uw voorafgaande toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.
Publicatie Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens en publiceren deze niet zonder expliciete toestemming

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden.

Uw gegevens worden door ons slechts aan derden verstrekt, als dit noodzakelijk is ter uitvoering van een met u of met uw bedrijf overeengekomen product of dienst. Ter bescherming van uw rechten wordt met deze derden (partners) door ons een verwerkersovereenkomst gesloten. Op onze website staan meetinstrumenten van andere partijen, zoals cookies van Google Analytics. De gegevens worden automatisch gedeeld met dit bedrijf en wij doen dit om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zorgen er voor dat het gebruik van de website gemakkelijker wordt. Bijvoorbeeld door te zorgen dat u ingelogd blijft en dat uw voorkeuren zoals taalinstelling en locatie worden onthouden. Cookies worden opgeslagen op uw computer en u kunt ze op elk gewenst moment verwijderen.
Het gebruik van cookies is veilig. Uw e-mailadres of telefoonnummer wordt niet opgeslagen, noch wordt er met behulp van cookies een tot een persoon herleidbaar profiel opgebouwd.