Jaurieke is Product Owner INFRA


Mijn komst bij Cargonaut was een terugkeer naar de logistiek

Sinds februari 2016 is Jaurieke in dienst bij Cargonaut. Zij vervult hier de rol van Product Owner voor INFRA. Haar komst bij Cargonaut was voor haar een terugkeer naar de logistiek. In haar vorige baan werkte zij in het openbaar vervoer en ontwikkelde ze nieuwe producten. Voor die tijd hield Jaurieke zich bij TNO bezig met data in goederenvervoer en logistiek. Bij Cargonaut valt dit heel mooi samen. Wat haar ook trok was de opdracht om zelf haar functie vorm te geven, het werk te zien liggen en op te pakken en verschillende afdelingen met elkaar te verbinden.

’s Ochtends bespreken we altijd eerst met alle PO’s met welke spannende ontwerpen ieder bezig is

De dagen van Jaurieke staan altijd in het teken van ontwikkeling en uitdaging. ’s Ochtends begint ze de dag met alle PO’s. Er wordt dan besproken met welke spannende ontwerpen iedereen bezig is. Vervolgens luistert ze mee met de ontwikkelteams om te horen waar zij aan werken, waarna de functionaliteit die zij van hen vraagt besproken wordt. Hierbij proberen zij zo helder en scherp mogelijk te krijgen wat hun werk precies moet opleveren. Ook houdt Jaurieke de (interne)stakeholders op de hoogte van de uitdagingen die er aan komen. Deze uitdagen kan ze vervolgens aanpakken.
Achter de schermen is Jaurieke verder druk bezig met zorgen dat onze portals sneller gaan werken, onze systemen makkelijker aangepast kunnen worden en alle data goed opgeslagen blijft doordat we onze software up-to-date houden.

Op zulke momenten ben ik erg trots op alle collega’s waarmee we hier samen aan gewerkt hebben

De afgelopen maand is een deel van de data verplaatst naar een nieuwe database, dit is gebeurt zonder dat onze klanten daar iets van gemerkt hebben. Ook is de firewall ge-upgrade met een minimale downtime voor onze klanten. Op zulke momenten is Jaurieke erg trots op alle collega’s waarmee ze hieraan gewerkt heeft.

Ik vind het een prachtige uitdaging om alle expertise bij elkaar te brengen en knopen door te hakken

Jaurieke is goed in het omzetten van de stip op de horizon naar concrete acties die door de ontwikkelteams opgepakt kunnen worden. Zij vindt het heerlijk om die vertaalslag te maken en om iets nieuws in productie te nemen. Zeker als het erg onduidelijk is wat er precies gedaan moet worden vindt Jaurieke het een prachtige uitdaging om alle expertises bij elkaar te brengen en knopen door te hakken. Daarbij is de samenwerking met verschillende afdelingen erg belangrijk en vooral de communicatie naar onze klanten.

Mijn visie op de luchtvrachtketen is op elke zending een sticker met een scanbare code

In de toekomst ziet Jaurieke het liefst op elke zending een sticker met een scanbare code en heeft elk bedrijf een app zodat zij in de keten toegang hebben tot precies dat stukje zendingsinformatie wat zij mogen bekijken. dat lijkt haar fantastisch.

De constante beweging vind ik geweldig aan het werken op Schiphol

Wat Jaurieke het mooiste aan werken op Schiphol vindt? De constante beweging, opstijgende vliegtuigen, af en aanrijdende vrachtwagens, vertrekkende bussen en treinen vol passagiers en personeel!