Schiphol Cargo Mainport Programma

7 prioriteiten van het SCMP


Onlangs heeft de stuurgroep SCMP de prioriteiten voor 2017 vastgesteld. Er zal gewerkt worden aan een viertal pilots / projecten en een drietal haalbaarheidsstudies. Hierbij zijn het realiseren van concrete resultaten en sector brede ondersteuning de belangrijkste ambities.

Pilots / projecten
1. Nieuw is de pilot Incursion Alert, gericht op het (nog verder) verbeteren van de Pharma Gateway Amsterdam (PGA). Doel is real time informatie centraal benaderbaar te maken voor deelnemende partijen. Hierdoor kunnen zendingen gevolgd worden (track & trace) en worden afwijkingen, met name van temperatuur, direct kenbaar gemaakt (Incursion Alert).
2. Ook bij de pilot Holland Flower Alliance staat het centraal benaderbaar maken van informatie centraal. Verladers en logistiek dienstverleners werken samen afgesproken doelen mbt Tracking & Tracing op doos niveau te realiseren, vóór de zomer.
3. De European Green Fast Lane, nu een pilot van KLM Cargo, Swissport en Jan de Rijk, heeft inmiddels successen geboekt door het voorspelbaar maken van de goederenstroom en minder fouten door strakkere operationele afspraken. Ook de door Cargonaut gemaakte web portal waarbij de informatie wordt gecheckt op de overheidseisen (bijvoorbeeld van U.S. Customs and Border Protection) is zeer bemoedigend.
4. Voor het project ‘DWU – DGVS redesign’ zal een nieuw protocol gemaakt worden op basis van de nieuwe wetgeving RTO. Dit protocol zal moeten worden ondersteund door een nieuw systeem. Een en ander wordt samen met ACN opgepakt.

Haalbaarheidsstudies
1. De feasibility study Landside Pick-up & Delivery moet resulteren in een blauwdruk voor het optimaliseren van het proces van de aan- en afvoer inclusief road feedering. Hierdoor zullen wachttijden en pieken bij HUB’s van expediteurs en afhandelaren worden gereduceerd en zal capaciteit van trucks beter worden benut. Hiervoor zijn betere informatie-uitwisseling en dynamische planning cruciaal
2. Paperless/proclamation is een studie om te verkennen wat er nodig is om niet alleen het papier te digitaliseren maar om ICT te gebruiken voor het slimmer maken van operationele processen. Samen met onder andere afhandelaren, douane en Cargonaut zal een voorstel worden gemaakt voor het 100% digitale “single process” voor aanlevering van informatie. Hierbij zal ook gekeken worden in hoeverre bepaalde zaken verplicht gesteld kunnen / moeten worden (naar het voorbeeld van Maasvlakte II)
3. Verdere stappen voor Nominations worden nog vastgesteld op basis van de analyse die bijna afgerond is.

De Hogeschool van Amsterdam (HvA) en de TU Delft zullen de projecten mbt Pharma en Flowers ondersteunen, met name door te kijken naar de toegevoegde waarde van informatie-uitwisseling, de kwaliteit en beschikbaarheid van informatie en de performance meting van de ketens voor verdere analyse en innovatie.

Voor meer informatie over het Schiphol Cargo Mainport Program kunt u contact opnemen met Teunis Steenbeek, Programma manager SCMP, e-mail teunis.steenbeek@oxalis-co.com

Gerelateerd artikel: Persbericht van 27 oktober 2016.

—————————————————————————————————————————

Smart Cargo Mainport Program (SCMP)

Het SCMP is een initiatief van Schiphol en open voor alle partijen die actief te maken hebben met vrachtstromen van/naar/via en op Schiphol. Het doel van SCMP is de gehele operationele keten van goederen van/naar/via/op Schiphol te verbeteren, alsmede de informatie-uitwisseling die daarbij noodzakelijk is. Met koplopers worden operationele processen en informatie-uitwisseling verbeterd, welke later generiek gebruikt kunnen worden.