Air Single Window

80% van ECS klanten over op Single Window


Zoals eerder gemeld zal van september tot december 2017 al het berichtverkeer dat via het Single Window Maritiem en Lucht loopt gefaseerd worden overgezet.

Nog 20% te gaan!
Reeds 80% van onze ECS klanten is over op Single Window en in de komende twee weken zal de rest volgen.

Voor het einde van het jaar is de communicatie met overheid geheel overgestapt van Edifact naar XML
Dit betekent ook dat de retourberichten “Controle” en “Release” op de Arrival At Exit berichten nu ook in XML verzonden zullen worden. Indien je deze berichten per e-mail ontvangt, zal de e-mail er dus iets anders uit gaan zien. Indien je deze berichten in jouw software verwerkt hebben wij jouw softwareleverancier hierover geïnformeerd.

Het ontvangen van deze berichten is noodzakelijk voor het geval dat de Cargonaut Noodprocedure van kracht is. Ontvang je deze berichten nog niet, maar heb je wel interesse?
Wij kunnen de controle en release berichten aanbieden als XML bericht of als e-mail (XML bericht in e-mail). Jouw keuze kun je doorgeven aan helpdesk@cargonaut.nl