Acties klantenonderzoek


In de vorige nieuwsbrief vertelden we u over de resultaten van het klantonderzoek. U bent tevreden over onze deskundigheid, maar transparantie en communicatie zijn belangrijke aandachtspunten. Naar aanleiding hiervan hebben we een actielijst samengesteld.

Wat gaat u hiervan de komende tijd merken? We betrekken onze stakeholders en klanten bij de keuzes die gemaakt moeten worden voor aanpassing van diensten en producten. Waarbij de verbouwing en nieuwbouw van het platform de hoogste prioriteit heeft. Zie ook elders in deze nieuwsbrief. Verder gaan we u nog beter informeren via nieuwsbrieven, de website en zullen onze accountmanagers vaker bezoeken inplannen.

U verdient onze aandacht en wij willen u graag ‘ontzorgen’.