Air Cargo Handling – Dubai


De ground handling conferentie (22-24 sept) had twee gezichten: een hele operationele en een hele strategische (redesign/ versimpeling handling procedures). Het eerste onderwerp overheerste. Het thema van de conferentie: back to basics.
Samen met IATA zijn er in 2015 door de afhandelaren doelstellingen neergezet voor het kunnen meten van het voorzieningen niveau van afhandelaren (facility capability matrix met bijbehorende audit en trainingen) en wordt er gestreefd naar standaardisatie van service levels

In het begin van de conferentie werd er veel aandacht besteed aan nut en noodzaak van bovenstaande activiteiten als ook aan de stand van zaken op deze punten. Ook aviation security en risk management kreeg de eerste dag de nodige aandacht. Gezien het (operationele) publiek in de zaal wederom veel aandacht voor nut noodzaak en methodieken.
Aan het einde van de eerste dag veranderde het karakter van de conferentie. Er kwam meer aandacht voor de toekomst van de industrie. Een aantal presentaties lieten zien op welke wijze de logistieke wereld aan het veranderen is en wat dit allemaal betekent voor de luchtvracht. De eerste sense of urgency werd gecreëerd…Het was wel aardig om mee te maken dat de airports en shippers in de zaal wakker werden. De tweede dag begon waar de eerste dag geëindigd was, met panel discussies over de nieuwe cargo wereld. Transparantie, verbeterde nieuwe processen, nieuwe samenwerkingsverbanden en noodzakelijke veranderingen werden vanaf het podium “gepredikt”. In de zaal was vooral een publiek zichtbaar dat de verzonden boodschap nog geen handen en voeten kon geven, maar wel probeerde te begrijpen.

ach-dubai-mv2
Steven Polmans (Brussels Airport), Nanne Onland (Cargonaut), Tony Sham (GLS HK) en Vineet Malhotra (Kale Logistics Solutions).

De panel discussie over het network of trusted networks ging met name over het digitaliseren van de business en de uitdagingen op dat punt. Namens samenwerkende informatieplatformen is aan het publiek meegegeven dat er wordt samengewerkt tussen platformen daar waar het gaat om standaardisatie en faciliteren van de globale business. Het panel was zeer kritisch op het automatiseren van de bestaande processen. De boodschap was dat we met de digitale bouwblokken die we inmiddels hebben (o.a. eAwb, eFreight, CargoIQ, en de vele systemen van partijen) eens nieuwe simpeler end-to-end ketenprocessen moeten gaan opzetten. Tevens werd de boodschap afgegeven dat shippers, luchthavens en autoriteiten zullen gaan drukken op digitalisering, data kwaliteit. En transparantie. De opkomst van digitale port/ overheid infrastructuren is op meerdere plekken in de wereld zichtbaar aan het worden.
Namens het Schipholse kon Nanne Onland het filmpje Connecting smart airports tonen en onze smart cargo airport programma aanpak toelichten.
Steven Polmans van Brussel Airport sloot het panel mooi af met de opmerking: “dat jullie zelf niet met nieuwe ideeën naar ons toekomen is tot daaraan toe, maar ik verwacht wel dat jullie meer tijd gaan vrijmaken om mee te denken en doen aan de ideeën die wij voordragen”.