API Track & Trace: Wat is de huidige status?


Ontwikkelingen rondom de API Track & Trace blijven doorgaan. Er is hard gewerkt aan het ontsluiten van ETA-informatie. Deze is als API beschikbaar in pilotvorm.

Op dit moment werkt het team aan het toevoegen van RCF*, DLV* en DEP*-informatie aan de Track & Trace functie. Een belangrijke functie! Deze informatie helpt onze klanten (en hun klanten) namelijk om het logistieke proces voorspelbaarder te maken.

Met de huidige opzet die gekozen is, wordt het ook mogelijk om Foreign *FSU’s op te nemen. De Track & Trace informatie reikt dan verder dan alleen AMS. Wil je meedenken welke FSU berichten het meest relevant zijn? neem dan contact op met Richard van Det.

———————————————————————————————————————————————

*RCF = Received Cargo from Flight, dit is het moment dat de afhandelaar de ingevlogen Zending ontvangt.
*DLV = Delivered, dit is het moment dat de afhandelaar de zending aan de forwarder overgedragen heeft.
*DEP = Departed, is het moment dat de zending de airport verlaat (outbound)
*FSU = Freight Status Update, dit geeft de status van de zending aan in het air logistieke proces.