Big Data Analytics


Vorig jaar heeft Cargonaut meegedaan aan een grootschalige verkenning naar digitalisering van de Inbound keten. “Big Data Analytics for smarter ports” is één van de onderwerpen uit de studie Inbound keten.

Samen met Portbase en de landelijke Douane gaat Cargonaut het komende half jaar onderzoeken hoe data analyse in de brede zin van het woord (analytics, big data) kan worden ingezet om de concurrentiepositie van Schiphol verder te verstevigen.
Het NLIP draagt de helft van de onderzoekskosten bij. De andere helft wordt door de deelnemende partijen betaald.

Doelstellingen zijn inzicht te verkrijgen in:
Het type onderzoeksvragen van markt en overheidspartijen verbonden aan de Mainports dat met big data analytics kan worden bediend.

De aanwezige en gewenste competenties bij haven operators, community informatieplatformen en douane op het gebied van big data analytics vraagstukken
Type dienstverlening, wijze van organiseren en de benodigde technische ondersteuning.