cargo xml

Update maart rondom werkzaamheden Cargo XML berichten


De IATA Cargo XML berichten zorgen voor een modernisering van de luchtvrachtcommunicatie. Cargo XML vervangt de Cargo IMP standaard en is in opkomst als “preferred” standaard voor de communicatie tussen luchtvaartmaatschappijen en andere belanghebbenden zoals verladers, expediteurs, afhandelaars, toezichthouders en douane.
Cargonaut zal deze berichten in fasen implementeren. Hieronder vindt u een overzicht.

De eerste focus ligt bij de volgende berichten:
– XFWB v.3 – Airwaybill (luchtvrachtbrief)
– XFZB v.3 – House Waybill (huisluchtvrachtbrief)
– XFNM v.3 – Accept/reject (acceptatie/afkeuring) bericht
– XFSU v.3 – Status update

De werkzaamheden voor het inrichten van deze berichten worden op dit moment ingepland en de verwachting is dat deze berichten Q2/Q3 beschikbaar zullen zijn voor de gebruiker.

Na bovenstaande berichten zullen vervolgens onderstaande berichten opgepakt gaan worden.
– XFFM v.2 – Cargo Manifest
– XFHL v.2 – House List (Consolidatielijst)
– XCSN v.1 – Custom Status Notification (douane statusmelding)

Klik hier voor meer informatie over de IATA XML standaard.