Cargonaut als toekomstig Regulated Agent


Wanneer je gebruikt maakt van de applicaties eCargo Receipt en eLink, ken je het gemak van het verifiëren van enerzijds de douane compliance en anderzijds de verificatie van de veilige keten.

Om dit te kunnen doen, dient de EU-database geraadpleegd te worden. Op dit moment wordt door ons de RA-status geverifieerd onder toezicht van de RA-status van ACN. In overleg met de Koninklijke Marechaussee is besloten om Cargonaut een eigen RA-status toe te gaan kennen omdat deze beter past bij de automatische proces inrichting rondom eCargo Receipt en eLink.

We zijn nu in de fase van de aanvraag van de RA-status en verwachten in de loop van dit jaar dit actief toe te kunnen gaan passen. De aanpassing zal voor de gebruikers geen hinder veroorzaken. Mocht je meer willen weten over de automatische check op veiligheidsstatus van uw zendingen, neem dan gerust contact met ons op via arie.korving@cargonaut.nl