De weg naar Rome.


Digitalisering is in deze tijd een veel gebruikt woord. Iedereen doet eraan mee. Ook wij, Schiphol, doen hieraan mee. Voor ons betekent digitalisering het creëren van ‘dé smartest airport ter wereld’! Dat is ons streven. Maar voor wie doen we dat eigenlijk en waarom?

Hoe aantrekkelijker Schiphol wordt, hoe meer business we met elkaar hebben.
Met digitalisering zorgen we voor meer efficiency en lagere kosten. Bovendien zorgt het voor een beter imago. En hoe aantrekkelijker Schiphol wordt, hoe meer business we met elkaar hebben. Een mooi doel dat wij met z’n allen, de bedrijven die elke dag de luchtvracht verzorgen op en rond Schiphol of die daar een directe ondersteuning aan bieden, kunnen nastreven.

Voor wie doen we dit?
In eerste instantie doen we natuurlijk voor onszelf mee aan ‘digitalisering’. Maar de partijen die het meeste voordeel te behalen hebben met een ‘smart airport’ zijn de verladende partijen en hun ontvangende klanten: ‘de klanten van de luchtvrachtsector’. Zij zijn het meest gebaat bij een efficiënt en voorspelbaar luchtvrachtproces. Recentelijk wordt er zelfs gesproken over “Supply Chain 4.0” om aan te geven dat verladers verhogen van verkoop belangrijker vinden dan verlagen van de kosten bij hun keuzes voor logistiek.

En daarmee is het ook belangrijk voor de Nederlandse economie (“BV Nederland”). Een goede luchtvrachtsector draagt bij aan een goed vestigingsklimaat. En verladende partijen – en de logistieke dienstverleners – zorgen voor veel werkgelegenheid.

Logistieke dienstverleners moeten innovatiever zijn en pro-actiever worden, digitalisering kan daarbij helpen
Gezien het belang voor de verladers is het niet vreemd dat ze meer van de luchtvrachtsector verwachten. Ik ben inmiddels bijna 25 jaar actief in de wereld van logistiek en informatie. Een discussie die in al die jaren op seminars en in magazines blijft terugkeren, is de oproep van verladers aan de logistieke dienstverleners om:
• “innovatiever” te zijn, in het voldoen aan de klantwensen
• “pro-actiever” te worden
• meer te “investeren” in verbetering van processen.
In deze oproep van verladers, die al zo oud is als de weg naar Rome, wordt vaak gevraagd om meer gebruik te maken van digitalisering om processen te verbeteren.

Steevast is het antwoord van de logistieke dienstverleners dat de druk op de prijzen alle innovatiekracht wegblaast. Het niet kunnen doorrekenen van de noodzakelijke kosten in de prijzen wordt als bezwaar gebruikt.

Focus op de klant is altijd een belangrijk succescriterium
Gelukkig zijn er in die 25 jaar voorbeelden waarbij door focus en aandacht voor de “klanten” van de logistieke keten wel vooruitgang is geboekt. Die voorbeelden zijn er in de luchtvracht en in andere logistieke takken van sport. Daarbij is ‘de focus op de klant’ altijd een belangrijk succescriterium. Er zijn meerdere wegen naar Rome en dus meerdere oplossingen mogelijk. Zolang we maar in ons achterhoofd houden dat de klant ons einddoel blijft.

Daarnaast is “volharding” belangrijk. Het vastzetten van een koers en daaraan vasthouden. Rome is ook niet in één dag gebouwd. Succes bereik je alleen als je gedurende langere tijd je inzet voor verbeteringen.

Digitalisering betekent transparantie, daar kunnen we niet meer aan ontkomen
Om ons aan de koers vast te houden moeten we af en toe wel wat beperkingen overwinnen. Transparantie in de keten kan dan wel heel goed zijn voor de verladers en voor “BV Nederland”. Er zijn ook bedrijven die juist profijt hebben van het ontbreken van transparantie. Niet iedereen vindt het zo’n goed idee als er rechtstreeks met zijn klanten gesproken wordt.

Toch kunnen we niet al te veel rekening houden met de wens om het ontbreken van transparantie maar in stand te houden. De opkomst van integrators en partijen als Amazon die de keten end-to-end inzichtelijk maken, dwingen ons tot actie. Het leidt geen twijfel dat die verbeterde transparantie, mogelijk gemaakt door digitalisering, het finale doel is. Uiteindelijk zullen alle wegen naar Rome leiden.

De luchtvrachtsector moet dus wel open staan voor veranderingen. En als de verladende partijen dan zoveel te winnen hebben bij een geoptimaliseerde keten, dan mag je wel een actieve houding uit die hoek verwachten. Niet alleen in het doen van een oproep aan de sector, maar in samenwerking met de luchtvrachtsector met focus en volharding. Welke verladers staan op om met ons die uitdaging aan te gaan?

Luc Scheidel