John Bubberman Douane

Douane Nederland vertelt over Scanlog 2.0


Inmiddels heeft Scanlog 1.0 plaatsgemaakt voor Scanlog 2.0. Een applicatie van Cargonaut die de Douane en afhandelaren gebruiken om te communiceren over aan te leveren ULD’s en de vrijgave van gescande ULD’s. Wij spraken met John Bubberman van Douane Nederland over het gebruik van Scanlog en de werking van het JIC hierbij.

Het controleproces met Scanlog 2.0
Een luchtvaartmaatschappij moet altijd zijn binnen de EU gebrachte goederen bij de Douane aangeven. Vanuit deze aangifte worden er, door de het Douane Landelijk Tactisch Centrum afdeling Pre Arrival Schiphol, risicoselecties gemaakt. Bij een aangifte via Cargonaut worden goederen die op de ULD’s staan en gecontroleerd moeten worden door de Douane, vervolgens automatisch overgenomen in Scanlog. Hierdoor is er vroegtijdig inzicht in het proces bij de diverse betrokken partijen.


“Vanaf dat moment zijn de te controleren ULD’s voor de afhandelaar en alle betrokken Douaneafdelingen, zoals ook het Joint Inspection Center (JIC), zichtbaar in Scanlog”.

Het door koning Willem-Alexander pas geopende JIC maakt veiligere en efficiëntere vrachtafhandeling op de luchthaven mogelijk. Verschillende handhavers en inspectiediensten werken hierin samen aan controles in luchtvracht. Op het moment dat de te controleren goederen in Scanlog staan kunnen de ULD’s in het JIC worden gescand.

 “De ULD’s die in het JIC moeten worden gescand, worden minimaal 1 uur voor landing doorgegeven aan de afhandelaar.”
Dit zorgt ervoor dat de afhandelaar zijn logistiek hier tijdig op aan aanpassen, wat vervolgens weer zorgt voor een efficiëntere vrachtafhandeling. Via Scanlog wordt de afhandelaar op de hoogte gehouden van de status van zijn vracht. Is de controle klaar, dan krijgt de afhandelaar via Scanlog een melding. De ULD’s kunnen dan worden opgehaald bij het JIC. Dit is vaak al enige minuten na het aanleveren van de ULD’s.

In het geval een aangifte die niet via Cargonaut wordt gedaan of er geen aangifte is gedaan terwijl er wel goederen aan boord zijn, moeten de ULD’s door de Douane handmatig ingevuld worden in Scanlog. Deze handmatige invoer is noodzakelijk om de betrokken partijen als het JIC en de afhandelaar alsnog op de hoogte te brengen van de te controleren ULD’s en inzicht te geven in de status van de ULD’s.

Scanlog 2.0, wat is er anders?
Het belangrijkste verschil zit hem in het gebruiken van Scanlog in moderne browsers. Daarnaast is de look en feel verbeterd, zijn er verbeterde print- en selectiemogelijkheden doorgevoerd en zijn er een aantal bugs opgelost.