Edward Witlox


Wat is je rol bij Bonded Services?
Ik ben eindverantwoordelijk voor de Amsterdamse vestiging van deze wereldwijd opererende logistieke dienstverlener in de film- en entertainment industrie. Mijn primaire focus ligt daarbij op het (her)positioneren van Bonded Services als customs broker met logistieke services, met name in de voor ons relatief nieuwe markten Art en cross border e-commerce.

Wat is de specialiteit van Bonded Services?
Bonded Services is de afgelopen vijf jaar gemigreerd van een logistieke dienstverlener (opslag en distributie) naar een vooraanstaande customs broker met fulfilment en distributie services in de cross border e-commerce business.

Wat wilde je worden toen je 10 jaar was?
ontdekkingsreiziger. Nieuwe wegen bewandelen, werelden zien.

Wat vind je het leukste aan je huidige werk?
Richting geven aan Bonded Services en nieuwe wegen vinden om processen beter en sneller te laten verlopen, zodat de klant hier mee beter wordt geholpen. Het multi-displinaire karakter en de dynamiek van mijn job, alsmede het snijvlak waarin Bonded Services opereert, namelijk: international trade, supply chain, customs, btw-afhandeling en IT, maken mijn werk enorm uitdagend.

Wat doe je in het weekend om te ontspannen?
Zoveel mogelijk met mijn vrouw en kinderen doorbrengen en leuke dingen doen.

Welke uitdagingen zie je voor de douane en toezichthouders?
Binnen het veranderende wettelijke kader zal de uitdaging voor de douane en andere toezichthouders zijn om haar controle taken op de VGEM-aspecten (Veiligheid, Gezondheid, Economie en Milieu) efficiënt en effectief uit te blijven oefenen. Tevens zal de douane haar beleid goed moeten blijven afstemmen met haar buitenlandse collega’s binnen de Europese Douane-unie om zoveel mogelijk interpretatie verschillen in de vernieuwde wetgeving te voorkomen, met het uiteindelijke doel om een ‘equal level playing field’ tussen lidstaten te kunnen blijven waarborgen.

Er zullen voldoende resources voor de toezichthouders beschikbaar moeten worden gesteld om de diversiteit en volumegroei aan cargo stromen het hoofd te kunnen blijven bieden. Daarbij zal het gebruik en koppeling van IT-systemen onontbeerlijk zijn.

Welke kansen zie je voor e-commerce op Schiphol?
De jaarlijkse volumestijging van 10-15% van cross border e-commerce, die men inschat, zal een aanzienlijk effect hebben op de capaciteit van Schiphol en de haven van Rotterdam als main ports to Europe. De Brexit zal deze volumes volgens mij alleen nog maar laten toenemen.

Als je directeur van Schiphol was, wat zou je dan als eerste doen?
De samenwerking met de Port of Rotterdam intensiveren alsmede ook de mogelijkheden van satelliet-vliegvelden als Lelystad, Zestienhoven, Eindhoven en Maastricht onderzoeken en verder uitbouwen.

Op welke plaats staat Schiphol als vrachtluchthaven over 5 jaar?
Ik denk dat Schiphol zijn huidige positie met de lopende ontwikkelingen verder versterkt maar nog steeds op nummer 3 blijft.

Sebastiaan Sintemaartensdijk (Douane Schiphol Cargo) stelde je de volgende vraag: Op Schiphol zorgt de grote toename van het aantal e-commerce zendingen voor logistieke en toezicht uitdagingen. Ik ben benieuwd naar wat jij naar de toekomst ziet als belangrijke of zelfs kritieke kwesties op het terrein van e-commerce? En welke relevante trends en ontwikkelingen zie jij voor de komende 5 jaar op dit terrein?”
Wil Schiphol, los van de ruimte problematiek, het hoofd kunnen bieden aan deze toename, dan zal de samenwerking tussen publieke en private organisaties nog meer moeten worden uitgebouwd. Deze samenwerking zal gebaseerd moeten zijn op wederzijds vertrouwen. Door op de praktijk afgestemde governance structuren, IT en Total Cost of Ownership over de hele keten toe te passen, zal men keteninnovatie kunnen bewerkstelligen om zo de internationale concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Het gebruik en de uitwisselbaarheid van data via gekoppelde systemen zal daarbij cruciaal blijken, waarbij data- en netwerkbeveiliging een belangrijk gezamenlijk onderwerp zal zijn.

Aan wie wil jij het stokje overdragen voor deze vragenrubriek?
Gijs Peeters van Panalpina Air Freight

Welke vraag zou je hem/haar willen stellen?
Wanneer is air cargo klaar voor e-commerce en hoe denkt een bedrijf als Panalpina succesvol te worden in e-commerce? Welke aanpassingen denkt zij daartoe te moeten nemen in de organisatie, processen en cultuur ten aanzien van de verwerking van e-commerce ladingen?