Een spelletje kwartetten, zo doen we dat!


We kennen allemaal wel het Kwartetten spel. Verzamel vier kaarten van een soort en roep “Kwartet!” Binnen Cargonaut kwartetten we ook. Maar dan verzamelen we vier bedrijven rondom een bepaalde innovatie.

Waarom kwartetten?
Innoveren betekent voor velen niet meer dan een concept. Concepten zijn echter minder tastbaar. Het middel dat dan vaak ingezet wordt is een PoC: een Proof of Concept. Je hebt vast zelf vaak aan PoC’s meegedaan. In deze fase is de valkuil dat de Waarom-vraag steeds weer blijft terugkomen. Een ander gevaar is dat de PoC te groot wordt en geen PoC meer is. Kwartetten is een fase voor een PoC. Met kwartetten kunnen we tegen minimale kosten een concept toch concretiseren. Hoe dat werkt leg ik je uit in deze blog.

Hoe werkt kwartetten?
Een kwartet bestaat uit: een (potentiële) klant, een platformleverancier, een Applicatie bouwer en natuurlijk Cargonaut zelf. Vaak zien we dat de platformleverancier ook de applicatie maakt, maar dat hoeft dus niet. Iedere partij die aan een kwartet deelneemt doet dat voor eigen rekening. Zo nodig spreken we natuurlijk met partijen een NDA (Non Disclosure Agreement) af, zodat de geheimhouding van data goed geregeld is.

Als we gaan kwartetten, dan spreken partijen af wat er wordt opgeleverd. De bedoeling is een zogenaamde “Minimal Viable Product” (MVP). Een MVP is iets dat ‘werkt’ en dat gedemonstreerd kan worden. Bij voorkeur doen we dat met dummy-data en niet met real-time data. Partijen werken liever met simulaties omdat dat vaak veel goedkoper en sneller is. De bedoeling van een MVP is, dat met minimale investeringen er waarde aangetoond kan worden. Zelf vind ik het belangrijk dat partijen geïnspireerd raken door een kwartet. Juist door die inspiratie komen betrokkenen vaak op nieuwe ideeën en die zijn misschien wel beter dan het oorspronkelijke idee.

Het is belangrijk om snel te kunnen toetsen of een oplossing echte waarde heeft. Vandaar dat ik er ook een keer voor gekozen heb om alleen een PowerPoint presentatie op te leveren. En wat blijkt, ook dat levert vaak inzichten op. De heilige graal hier is voor mij toch wel het kunnen vaststellen van de business waarde en de manier(en) waarop die gegenereerd wordt. Dat bepaalt namelijk of een oplossing ook echt een oplossing is. Dat bepaalt vervolgens weer of klanten bereid zijn om voor een dergelijke oplossing te gaan betalen, mocht het een product gaan worden. Behalve de waarde, krijgen we ook een indicatie van de mogelijke kosten. Het is dus mogelijk dat partijen op basis van het kwartetten voor zichzelf een (grove) Business case kunnen maken.

Welke kwartetten zijn er al?
Inmiddels zijn er meerdere kwartetten. Denk daarbij aan innovaties als: Sensoren (Internet of Things), Business Ruling platform en Compliance.

1. Sensoren
Sensoren zijn niet meer weg te denken uit de Cargo. Ze zijn overal: in zendingen, in koelruimtes van diverse logistieke partijen (transport, geconditioneerde opslag ruimtes, dollies). De vraag is wat al deze sensorinformatie kan opleveren, zeker als de verschillende informatiebronnen gecombineerd worden.
Tijdens het kwartetten wordt nagedacht over: transparantie voor de Shipper en de Consignee. Hoe kan de kwaliteit van de logistieke keten verbeterd worden en hoe beïnvloedt al deze sensor data de Shipper bij zijn keuze voor de meest optimale route voor zijn zendingen.
We kwamen erachter dat er een oplossing nodig is rondom het delen van data. Iedere deelnemende partij vindt dat hij eigenaar is van zijn eigen data. Tegelijkertijd levert het delen van data, veel inzicht op. Dit dilemma werken we dan verder uit en wordt getoetst bij potentiële klanten en de deelnemers van het kwartet.

2. Business Ruling platform
Als.., Dan…, dat is de kern van een Business Ruling platform. Met de hoeveelheid data die verwerkt wordt, wordt het allengs moeilijker om overzicht te houden. Door alleen die informatie te tonen die actie vereist, wordt de orde in de chaos hersteld. Hiermee kan sneller en beter geacteerd worden op uitzonderingen. Dat is de hypothese van het kwartet rondom Business Ruling. Software kan daar enorm goed bij helpen.
Door het configureren van ‘Als .., Dan ..’ regels, wordt slechts die informatie getoond die actie vereist. Dit configureren wordt steeds makkelijker. Het klassieke programmeren van dergelijke software hoeft alleen nog maar als het configureren van het platform te weinig mogelijkheden biedt. Het Business Ruling kwartet kijkt dan ook nadrukkelijk naar de nieuwste software ontwikkelingen. Om die reden betrekken we partners die hiermee ervaring hebben en die ons kunnen ‘gidsen’ in deze nieuwe wereld.
De snelheid waarmee nieuwe oplossingen met moderne software geïmplementeerd kunnen worden vind ik elke keer weer verbazingwekkend. Het liefst wil ik een platform, waar onze klanten zelf hun eigen business ruling kan laten configureren. Daarbij hoeven ze zich geen zorgen te maken over onderliggende systemen en interfaces. Het configureren moet zo simpel mogelijk gemaakt worden.

3. Compliance
Er lopen twee kwartetten rondom het onderwerp Compliance. Beiden in een begin stadium. Het gaat hierbij om potentiële uitbreidingen van de Compliance checker. De Compliance checker is een SCMP initiatief, waar de inhoud van Master Airway Bills en House Way Bills gecontroleerd wordt tegen Douane regels wereldwijd. Omdat er toch al op de inhoud gecontroleerd wordt, kunnen we de controles uitbreiden met andere Compliance checks. Denk bijvoorbeeld aan dangerous goods regelingen, regels rondom export/doorvoer van specifiek geclassificeerde goederen naar bepaalde landen met export/doorvoer restricties.

Wat gebeurt er vervolgens met een kwartet?
Het is nog niet gezegd dat een kwartet meteen tot een product gaat leiden. Sterker nog, ik verwacht dat er kwartetten zijn die niet voorbij het stadium van kwartetten komen.

Maar als er waarde aangetoond is, dan stellen we de oplossing voor aan het Smart Cargo Mainport Programma (SCMP). Het SCMP beheert de innovatie Funnel en kan zodoende goed de prioriteiten afwegen. Bovendien, het SCMP heeft een structuur waar binnen Koplopers mee kunnen werken aan innovaties, welke uiteindelijk generieke diensten voor de Schiphol Cargo community opleveren. Op deze manier zorgen we voor een goede borging en continuïteit.

Kwartetten, dat werkt echt!
Binnen het SCMP wordt één kwartet al verder verkend in het kader van het PGA traject. Voor Pharma Gateway Amsterdam, levert het kwartet een passende oplossing voor een Business Ruling platform voor “Temperature Excursion Alerts”. We gaan veel leren over data-delen verwacht ik.

Spreekt één van de kwartetten je aan of heb je zelf een idee voor een kwartet?
Heel simpel, stuur mij een email of bel me op. Dan onderzoeken we de mogelijkheden en gaan we kwartetten. Je kunt mij bereiken via email (richard.van.det@cargonaut.nl) of telefonisch (+31 620547291).