Eerste luchtvracht café


Deelnemers positief over eerste luchtvracht café

Op verzoek van enkele expediteurs hebben Schiphol en Cargonaut op 9 maart voor de eerste maal een luchtvracht café georganiseerd. Het doel van het café is om eerst in ‘formele’ setting informatie met elkaar te delen over luchtvracht en digitalisering. En daarna met elkaar na te praten tijdens de informele borrel.
Schiphol Group heeft hiervoor alle vertegenwoordigers uit de keten uitgenodigd en was gastheer van het café. Ongeveer 60 mensen hebben hiervan gebruik gemaakt en de reacties na afloop waren zonder uitzondering positief.
Pieter-Bas Braam (Developer Cargo in het cargo team van Schiphol Group) gaf een inleiding, waarbij hij het belang benadrukte van zowel samenwerking als datakwaliteit en volledigheid op het gemeenschappelijke door Cargonaut beheerde informatieplatform. Luc Scheidel (Cargonaut) vertelde over de introductie van het Air Single Window door de overheid en de wijze waarop we het gemeenschappelijke informatieplatform (het ‘Single Window Schiphol’) verder uitbouwen en inzetten voor de optimalisatie van luchtvrachtprocessen. Jonas van Stekelenburg (Directeur Cargo Schiphol) gaf een toelichting op het Smart Cargo Mainport Programma, de koploper benadering en de initiatieven die hun bijdrage leveren aan het programma. Hij deed een dringende oproep voor nieuwe koplopers, met name binnen het European Green Fast Lane project.
Het luchtvrachtcafé zal 3 à 4 maal per jaar worden georganiseerd. Pieter-Bas deed een oproep aan de deelnemers om volgende keer ook hun verhaal over luchtvracht en digitalisering van de keten te vertellen.