Schiphol architects meet-up

Eerste Schiphol Architects Meet-up


Op donderdag 11 Januari kon Nanne Onland een groot aantal gasten van verschillende organisaties welkom heten op de eerste Schiphol Architects Meet-up. Tijdens deze zeer succesvolle bijeenkomst kwamen IT-architecten en direct voor het IT-beleid verantwoordelijke managers van verschillende bedrijven samen om met elkaar te praten over de innovatie in de luchtvracht.

Verandering in samenwerking noodzakelijk door toenemende toepassing van ICT
De bijeenkomst werd gehouden op initiatief van Cargonaut. Het doel? Zorgen dat IT-architecten van de verschillende organisaties actief in de afhandeling van de luchtvracht op Schiphol elkaar ontmoeten en leren kennen. Innovatie in de luchtvracht is immers niet (meer) alleen afhankelijk van de vernieuwingen in de diensten van een enkel bedrijf, maar gaat vooral ook over de gecoördineerde veranderingen in de manier waarop bedrijven en overheid met elkaar samen werken. Deze verandering in samenwerking wordt vooral mogelijk gemaakt door de toenemende toepassing van ICT. Sterker nog, digitalisering en de ontwikkelingen in de ICT zijn een belangrijke drijvende kracht achter deze innovatie.

Toch merkte Cargonaut tijdens de vele discussies die zij voert met marktpartijen over vernieuwingen in de processen rond de afhandeling van luchtvracht dat het helemaal nog niet eenvoudig is om juist de toepassingen van ICT tussen organisaties af te stemmen. Volgens het gevoel van velen blijft de ICT op deze manier eerder een belemmering dan een kans. Het leek Cargonaut hoog tijd om dit tij te keren. Samen met collega architecten van Schiphol en de Douane heeft daarom Cargonaut het initiatief genomen voor deze eerste Schiphol Architect Meet-up.

Inspiratie opdoen door presentaties van o.a. Mark van Gool (Wehkamp) en Laurens Lapré (CGI)
Tijdens de Meet-up werden in een viertal interessante presentaties de ontwikkeling in de luchtvracht en de manier de samenwerking in ketens tussen bedrijven en overheden zich ontwikkelen geschetst.

Jonas van Stekelenburg van de SchipholGroup gaf een inkijkje in de ambities en doelstellingen van Schiphol rond luchtvracht. Het faciliteren van vergaande digitalisering van processen en het delen van informatie speelt daarin een centrale rol. Schiphol zet daarop ook nadrukkelijk in de komende jaren.
Hierna vertelde Laurens Lapré van CGI over de rol van informatiehubs en hoe deze zich met en in de verschillende markten hebben ontwikkeld. Belangrijk in deze ontwikkeling is steeds de rol van vertrouwen en transparantie.
Als derde ging Peter van Dueren den Hollander namens de douane in op de rol van de overheid. Deze presentatie liet goed zien dat niet alleen de overheid een belang heeft bij een geolied markproces. Hij toonde overtuigend welk voordeel ontstaat in de samenwerking met de overheid voor bedrijven die een efficiënte digitale samenwerking hebben bereikt.In de laatste presentatie vertelde Mark van Gool over de manier waarop Wehkamp data en het delen van data gebruikt als leidend concept bij de integratie van haar systemen. Interessant en tot nadenken stemmend was hierbij de analogie die gemaakt kon worden met de manier waarop we in de keten informatie delen.

Goede ideeën en Pizza&pasta na afloop
De vier sessies werden als inspiratie gebruikt voor een gespreksronde. Centrale vragen waren daarbij: hoe kunnen we elkaar als ICT architecten helpen onze organisaties nog beter aan te passen aan de komende ontwikkelen, hoe zorgen we er daarbij voor dat al die plannen die we voor onze eigen organisaties maken passen in het grotere geheel van de marktontwikkelingen en hoe kan een Architecture Meet-up daarbij helpen? Deze discussieronde bracht een aantal goede ideeën voort waarmee stof voorhanden is om meerdere vervolgbijeenkomsten inhoud te geven. Bovendien was iedereen er van overtuigd dat juist het gesprek tussen de ICT architecten de mark vooruit kan helpen.

Naast het programma bleek uit de levendige discussies in de pauzes en de Pizza&Pasta alsmede de nuttige contacten die tussen diverse aanwezigen konden worden gelegd, dat de bijeenkomst aan een behoefte heeft voldaan. Gezien de enthousiaste reacties van de aanwezigen zal de Schiphol Architects Meet-up daarom zeker een vervolg krijgen.
Ben of ken jij ook iemand in jouw organisatie die hierbij aanwezig moet zijn. Laat dit dan weten via marketing@cargonaut.nl