eLink – Delivered as promised


Aan het begin van 2016 kijken wij graag met uw terug op een aantal successen die behaald zijn op het gebied van de verdere doorontwikkeling van eLink. Dit op basis van de lijst met “verbeterpunten” zoals samengesteld met de toenmalige gebruikersgroep.

Security check geautomatiseerd
We begonnen 2015 met de oplevering van de geautomatiseerde check op de veiligheidsstatus op basis van de informatie zoals vermeld in het FWB bericht. Tevens is de check op de vaste vervoerders relatie hierin opgenomen. U als expediteur, vervoerder of afhandelaar, kunt nu in 1 oogopslag zien wat de security status is van een zending en hoeft daarbij niet meer de EU-database te raadplegen. De Koninklijke Marechaussee, NCTV en IATA zijn nauw betrokken geweest in dit proces en waren zeer tevreden met het eindresultaat. Dit resultaat is ook gepresenteerd aan de Europese Commissie, die geen wettelijke belemmeringen zag. De rol van Schiphol als innovatieve koploper is hiermee wederom bevestigd.

eFast Delivery
In mei introduceerde KLM haar eFast Delivery proces. Een proces, volledig ondersteund door eLink, maakt het voor de aanleverende partij mogelijk de balie over te slaan en direct door te rijden naar de losdeur. KLM hanteert hierbij een aantal criteria om het proces zo goed mogelijk te optimaliseren. Naast de gebruikelijke check op douane status (ECS/DGVS), is het noodzakelijk dat de zending veilig en paperless (geen papieren AWB, geen pouch) is. Verder moet de EAW-code in het FWB bericht vermeld zijn en er moet een eAWB overeenkomst zijn tussen airline en expediteur. Als laatste wordt, bij het swipen van de ACN-pas bij de poort, alle relevante informatie gedeeld met het KLM-systeem, zodat alle informatie voorhanden is bij de losdeur.

Planningsoptimalisatie
In dezelfde periode werd het in eLink mogelijk om tijdens de planningsfase “rode zendingen” toe te voegen aan een visit. Het is bij veel partijen namelijk gebruikelijk dat de verplichte Douane berichtgeving pas getriggerd wordt op het moment van vertrek van de truck richting de afhandelaar. Kortom, geen tijd meer om dan optimaal te eLinken. Met de komst van de nieuwe functionaliteit behoort dit probleem tot het verleden en kan er optimaal gepland worden.

Koppelen zonder cardreader, geen probleem
Om het gebruikersgemak van eLink voor met name expediteurs en vervoerders verder te verbeteren, zijn er een tweetal functionaliteiten toegevoegd. De eerste is het koppelen van de ACN-pas aan de eLink trip zonder gebruik van de paslezer. Uitermate geschikt voor eLink trips die direct vanuit de verlader aangeleverd worden bij de afhandelaar. Door simpelweg het ACN-pasnummer in te voeren kan de koppeling gerealiseerd worden.

Afsluiten visits onder controle
De tweede functionaliteit heeft betrekking op het kunnen beëindigen van een visit, daar waar deze niet correct is afgesloten bij de afhandelaar. Om te voorkomen dat de pas niet bruikbaar is voor een nieuwe visit, kan de gebruiker nu heel eenvoudig deze zelf beëindigen.

Er komt nog meer
Binnenkort informeren over een aantal nieuwe functionaliteiten, die er voornamelijk op gericht zijn u meer inzicht te verschaffen in het verloop van uw zendingen gedurende het proces.