Gereedmaken software ten behoeve van de AES-wijzigingen