Help mee een stap voorwaarts te zetten in de verbetering van Cyber Security!


Help mee een stap voorwaarts te zetten in de verbetering van Cyber Security!

Zoals al eens eerder aangegeven gaan we samen met TNO, Transport en Logistiek Nederland (TLN), SmartPort, Air Cargo Netherlands (ACN), Havenbedrijf Rotterdam en REQON Security met een scan de kwetsbaarheden binnen de logistieke keten in kaart brengen. Daarmee zetten we een volgende belangrijke stap in de verbetering van de cyber security van deze keten.

Help jij mee een stap voorwaarts te zetten?

Ruim 40% van de bedrijven in de logistieke sector heeft al eens te maken gehad met een vorm van cybercriminaliteit of hacking. Je kunt jouw eigen bedrijf en andere bedrijven in de logistieke sector helpen een stap voorwaarts te zetten in cyber security door de ontwikkelde vragenlijst in te vullen of gebruik de onderstaande QR-code.

Vul de vragenlijst in en ontvang tips!

Ben jij CEO, CISO of een (IT-)medewerker die werkt aan de verbetering van de cybersecurity van de organisatie? Help dan mee en vul de vragenlijst in! De vragenlijst geeft na iedere set van gemiddeld 4 vragen een tip om de cyber security van uw organisatie te verbeteren. Het invullen van de vragenlijst kan tot en met 30 april.

De resultaten worden begin 2020 verwacht in de vorm van best-practices en concrete handvatten om de cybersecurity van bedrijven in de logistieke keten te verbeteren. Deze worden onder andere via de brancheverenigingen verspreid.

Voor meer informatie over het consortium of het project kan je een e-mail sturen naar csl@tno.nl.


NB. Voor bedrijven in de haven van Rotterdam is deze vragenlijst een opvolging van de eerdere enquête in juni 2018.