Het Air Single Window komt eraan


Het Single Window betekent één digitaal loket voor uw communicatie met de overheid. Gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden wordt daardoor sneller, beter en makkelijker.
Wat moet u doen om aan te sluiten en wat levert het u op?

Om met de eerste vraag te beginnen? U hoeft niets te doen! Er wordt al geruime tijd door Cargonaut gewerkt aan de voorbereidingen en aanpassingen om de nieuwe communicatie met de overheid per 1 september 2017 te realiseren. Het Air Single Window sluit straks aan op ons nieuwe platform. En wij zorgen ervoor dat uw berichten voldoen aan de overheidsspecificaties. Het gaat hierbij om de berichten die te maken hebben met de processen binnenbrengen (ICS), uitgaan (ECS) en proviandering. Genoeg over techniek. Het Air Single Window brengt nog meer. Het is de eerste aanzet naar een Mainport Single Window.

Schiphol krijgt te maken met meer vracht en meer passagiers. Met dezelfde footprint betekent dit dat bestaande middelen efficiënter ingezet moeten worden. Het Smart Cargo Mainport Programma (SCMP), richt zich op het verminderen van de doorlooptijd, een hoge mate van voorspelbaarheid, gecontroleerde flexibiliteit en minder kosten voor de hele keten. Met frontrunners wordt een blueprint gedefinieerd en pilots gestart, voor nieuwe generieke producten die later kunnen worden geadopteerd door ketenpartijen.

Hiervoor is onder andere 100% datadekking nodig en moet de kwaliteit van de data verbeteren. In overleg met onze stakeholders zal Cargonaut het komende jaar gaan inzetten op het verhogen van de datadekking en het hergebruik van data. Hierdoor kunnen we ketens optimaliseren en Green Fast Lanes faciliteren. Dit zorgt voor een betere voorspelbaarheid in de ketens en zelfs creatie van nieuwe ketens om Schiphol de slimste vrachtluchthaven te maken. En dit ten gunste van alle partijen die Schiphol gebruiken als draaischijf in hun logistiek.
Bij hergebruik van data door verschillende ketenpartijen en overheid komen wel vragen aan de orde over eigenaarschap van de data en het delen van data en daar zullen afspraken over gemaakt moeten worden.
Wij nodigen u van harte uit om hier met ons over na te denken.

Single Window
Het Maritiem Single Window is reeds gestart en is een eerste stap in het Single Window Handel & Transport (SWHT). Het SWHT streeft er naar om in 2020 hét digitale overheidsloket voor de uitwisseling van gegevens in de handel- en transportsector te zijn. Gegevensuitwisseling tussen bedrijven en overheden wordt daardoor sneller, beter en makkelijker. Het vergroot de uniformiteit, efficiency, transparantie, veiligheid en kwaliteit van uitwisseling en gebruik van gegevens in de logistieke sector. Hierdoor wordt de economische groei in het bedrijfsleven door de overheid gestimuleerd.
Na de Maritieme sector sluiten aan: vervoer door de lucht, per rail, over de weg, via de binnenvaart en per pijpleiding.
De implementatie van de berichten zal gaan in 2 fases:
• Fase 1: Vervoermiddelberichten en Personen aan boord
• Fase 2: Overige berichten
Implementatie van fase 1 is gereed. Voor fase 2 begint deze op 1 mei 2017.