Holland Flower Alliantie


Vorig jaar stond de vraag centraal hoe Schiphol en Aalsmeer wereldwijd de preferred flower hub kunnen blijven. Hoe kan de handel in sierteeltproducten verder worden uitgebreid en weggelekte handel worden teruggehaald? Royal FloraHolland, Schiphol Cargo en KLM Cargo hebben de krachten gebundeld in een nieuwe alliantie.

KLM heeft toegezegd dat zij de sierteelt blijft bedienen en zelfs meer capaciteit op de bloemenroutes toevoegt. KLM gaat drie Boeings dedicated inzetten voor het vervoer van bloemen en planten naar de bloemenmarkten waar ze op vliegt, met name Oost-Afrika en Zuid-Amerika. De rest van de wereld gaat bediend worden via vervoer in de belly van passagiersvliegtuigen of anders de partners van KLM.

Ook gaat KLM actief meedenken over het optimaliseren van de logistieke keten. Er zal geregeld overleg zijn met de partijen in de keten. De eerste sessies tussen de operationele afdelingen van Royal FloraHolland, KLM Cargo en Schiphol heeft geresulteerd in een beschrijving van de ideale keten voor de kwetsbare sierteeltproducten. Verder wordt onderzocht of het mogelijk wordt een standaard in te voeren voor verpakkingen. En de IT-systemen worden op elkaar afgestemd via een platform waarop alle spelers worden aangesloten.

De alliantie wil de regio met marketing actief gaan presenteren als dé Europese hub voor sierteeltproducten. In Den Haag ligt nog veel lobbywerk met betrekking tot de verlaging van de tarieven en daarmee kosten en de samenwerking met de douane en NVWA.
De alliantie achter de preferred flower hub wordt overigens met nadruk een open alliantie: “De Holland Flower Alliance is er voor en door de gehele keten”, aldus Coen Meijeraan van Royal Flora Holland.
http://www.amsterdamlogistics.nl/even-voorstellen-holland-flower-alliance/