IATA eCargo Conference


Op 13 en 14 september jl. werd alweer de 5e eCargo Conference gehouden in Genève. Dit jaar stond in het teken van Digital Transformation. Ontwikkelingen rondom het digitaliseren van de informatiestromen staan niet stil, de industrie lijkt echter moeite te hebben om deze ook daadwerkelijk te omarmen in haar processen. De industrie heeft een vluchtplan nodig en dit kan niet zonder bestemming. IATA trapte daarom ook deze conferentie af met het onderwerp “Destination 2025″. Waar moeten wij als industrie naartoe werken en wat zijn de invloeden van bv. p-commerce (predictive commerce) en warehouse automatisering zoals wij die nu zien ontstaan. En dit alles in een wereld die ”Always Connected” is.

Het achterblijven van de eAWB groei illustreert dat de industrie moeite heeft zich te committeren aan digitalisering. Voor dit jaar heeft IATA de industrie ten doel gesteld een dekking te realiseren van 56%. Deze dekking was afgelopen augustus nog een kleine 40%.
Hoewel er het afgelopen jaar een stijging is waar te nemen van 5% voor luchtvracht, blijft de markt fragiel. Overcapaciteit, dat een negatief effect heeft op de opbrengst, economische onzekerheid en de BREXIT zijn een aantal redenen waarom de luchtvrachtindustrie alle zeilen moet bijzetten om te overleven. Tevens dringen steeds meer shippers aan om meer transparantie inzake de status van hun zendingen wanneer deze zich in het luchtvracht domein bevinden. Het luchtvrachtproces wordt namelijk nog altijd gezien als een black box.

Dit alles dwingt partijen ertoe nog beter met elkaar te gaan communiceren. Op lokaal niveau is dit over het algemeen op veel plekken al ingericht of wordt hier hard aan gewerkt, echter de aansluiting onderling is voor verbetering vatbaar.
Dit speelt ook een rol bij de Douane (World Customs Organisation WCO). Deze deelde haar plannen rondom de ontwikkeling van het Overheids Single Window, die nu al op verschillende plekken wordt uitgewerkt. Zo ook hier in Nederland. De WCO ziet voor de komende tijd wel een aantal uitdagingen. Zo wordt er aangedrongen op het verbeteren van ICT, betere samenwerking tussen overheden en zal er een juridische basis gevonden moeten worden daar waar informatie tussen overheden uitgewisseld gaat worden.

Het was goed om te zien dat diverse partijen met elkaar de samenwerking aangaan en zich richten op het inrichten van onderlinge data backbones ter bevordering van hun logistieke processen.
Hoewel de inzet van nieuwe communicatie technologie een goede stap voorwaarts is, ligt de echte verandering in het aanpassen van de processen en het neerzetten van nieuwe protocollen. Dit werd gedemonstreerd door de presentatie van ACN (Ben Radstaak en Lars Wever), die een toelichting gaf op hoe de Schiphol Community met elkaar tot proceswijzigingen komt. Dit werd nog scherper aangezet door de presentatie van Cargonaut (Nanne Onland) waarbij de next step werd gezet van lokaal naar “Hub to Hub” en hoe daar te komen met de “coalition of the willing” door gebruik te maken incrementele stappen.

In het kader van connecting communities werkt Cargonaut samen met een aantal andere PCS/CCS-en om te komen tot een “Network of Trusted Networks” om op deze manier een integrale information backbone te realiseren die essentieel is voor de informatievoorziening van de toekomst. Ook hierin laat Schiphol en haar community opnieuw zien dat zij vooroploopt in het proces van Digital Transformation van de keten.

Presentaties eCargo conference