nieuwe api in gebruik door KLM

KLM gebruikt nieuwe API!


Met API’s wordt het eenvoudiger om informatie te delen tussen het huidige Cargo Community Platform en andere ketenpartijen. Een goede reden om API’s te ontwikkelen.

API ‘Ready for Take-in’ inmiddels in gebruik door KLM
Inmiddels is een belangrijke stap in de ontwikkeling van API’s gezet. Onlangs is namelijk een nieuwe API beschikbaar gesteld. Mooi nieuws voor KLM en andere Schiphol afhandelaren!
Het gaat hier om een API voor de Ready for Take-In (RTI). Deze ontsluit de Douane gerelateerde informatie (ECS/DGVS/Fycolog) zoals getoond wordt in eCargo Receipt portal. Koploper KLM zal deze API als eerste gebruiken ten behoeve van het lokale export aanname proces. Om deze API naar meerdere partijen te kunnen ontsluiten, wordt nu hard gewerkt aan het autorisatie mechanisme om dit te faciliteren. Hierover is Cargonaut al in gesprek met diverse software leveranciers.

De voordelen van API’s
Eind gebruikers wisselen vaak van scherm tijdens hun werk. Dat komt omdat essentiële informatie vanuit twee (of meer) applicaties komt. Zo staat bijvoorbeeld de zending-status in het eCargo Receipt webportal, terwijl de andere informatie vaak op een tweede scherm van het bedrijfseigen systeem staat. Sommige eindgebruikers werken om die reden vaak met twee schermen.

Door API’s kun je van twee of meer applicaties naar één! Informatie kan namelijk geïntegreerd worden in bedrijfseigen systemen van de expediteurs, afhandelaren, airlines en andere ketenpartijen. Voordeel is ook dat met een API, een hele specifieke vraag beantwoord kan worden. Als je gebruik maakt van een API kun je namelijk door middel van selectiecriteria heel specifieke informatie ontvangen. Zo krijg je direct de juiste informatie en bespaar je een hoop tijd en fouten.
Meer informatie over API’s zijn te vinden in dit artikel over API’s.

Samenwerking met Schiphol group
API’s zijn beschikbaar in een API-managementplatform. Dat is te vergelijken met het beschikbaar stellen van app’s in een app-store, zoals de Apple App Store en Google Play. Het eerste API-managementplatform waar de API’s beschikbaar komen is het platform van Schiphol. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de kennis van Schiphol Group. Zij hebben in het verleden al kennis opgebouwd rondom het beheer van een API-platform.

De API’s voor air cargo en de overige API’s op het platform zullen qua ontwerp veel op elkaar gaan lijken. Hierdoor zijn de functies die met API’s aangeroepen worden, makkelijker met elkaar te combineren. Het levert voor de Developer tijdwinst op om verschillende API’s te combineren.

API ontwikkeling als onderdeel van de funnel
De ontwikkeling van API’s is onderdeel van de veranderagenda 2017 welke eerder dit jaar is gecommuniceerd. Alle informatie vindt u op onze LinkedIn pagina en in onze Community Update. Daarnaast is de status van de diverse onderdelen uit de funnel die momenteel in ontwikkeling zijn te volgen via onze Status Veranderagenda 2017 pagina.

Een API voor u?
Wilt u ook gebruik maken van deze API, heeft u vragen of suggesties voor een API? Neem dan gerust contact met ons op, want ook u kunt gebruik maken van de API’s.