Schiphol Cargo Mainport Programma

Kwaliteit op de Inbound keten


De inbound keten kan op diverse manieren verder verbeterd worden. En daar wordt met verschillende initiatieven aan gewerkt. Binnen het Smart Cargo Mainport Programma (SCMP) zijn er projecten op het gebied van bloemen en vers (HFA) en pharma (PGA). Het groeiend volume e-Commerce vraagt om een betere stroomlijning van het proces en het afvoeren van vracht vanaf de eerste linie aan landzijde vraagt aandacht. Om deze processen te faciliteren is het misschien ook nodig om het nominatie proces anders in te richten.

Wat vaststaat is dat voor al deze veranderingen de data kwaliteit en data dichtheid een voorwaarde is. Om die kwaliteit en dichtheid te verhogen wordt nu gewerkt aan een aanpak met aandacht voor meting van de kwaliteit, eigenaarschap van de informatie en creëren van bewustwording. Daarbij gaan we met airlines – en andere belanghebbenden in de inbound keten – in gesprek om de informatie in het gemeenschappelijke platform zo goed en volledig mogelijk te krijgen.