ivan-karels

Meet the Community – Ivan Karels


Leer de mensen uit de community beter kennen. In deze rubriek stellen wij 12 vragen aan Ivan Karels van uitzendbureau Werk&IK.

Wat is je rol bij Werk&IK?
Mijn functie is ondernemer.

Wat is de specialiteit van Werk&IK?
24/7 door de IK ISAGO Academy opgeleide logistieke krachten inbrengen in de logistieke processen van de afhandelaren/expediteurs conform ons uitzendconcept welke zorgt voor een daling in de overheadkosten van onze inleners en bijdraagt aan een gezamenlijk kwalitatief hoog eindresultaat.

Wat wilde je worden toen je 10 jaar was?
Accountant.

Wat vindt je het leukste aan je huidige werk?
Wij zijn actief in 6 landen in een 24/7 business , samen met de diversen culturen, omgang met mensen en de afwisseling die dit met zich mee brengt om een product maken waar wij voor staan , is een hele uitdaging. Het realiseren en het voorrecht wat ik heb om dit te mogen doen geeft me dagelijks een energie boost

Wat doe je in het weekend om te ontspannen?
Aangezien ik veel van huis ben en de werkweken lang zijn ontspan ik het liefst thuis. Het contrast van 24/7, het continue moeten/willen presteren en thuis is enorm; thuiskomen is als een oase.

Welke bedreigingen zie je voor uitzendbureaus?
De mogelijkheid van de (inter)nationale verandering op het gebied van arbeidswetgeving is en blijft altijd het grootse risico voor uitzendbureaus.

Welke kansen zie je voor uitzendbureaus?
Ik geloof er sterk in dat een uitzendbureau, wil het zichzelf onderscheiden van de grote top vijf, moet zorgen dat het zich focust op een niche en/of in ons geval zorgt dat het steeds meer een conceptbureau wordt dan een uitzendbureau. Daarmee wil ik zeggen: Kijk naar de gehele routing van in ons geval inhuur van labour door onze inleners, zorg dat je pro actief meedenkt om gezamenlijk efficiency slagen te kunnen maken zodat wij in plaats van alleen een kostenpost te zijn, bijdragen aan besparingen en kwaliteitsverbeteringen.

Als je directeur van Schiphol was, wat zou je dan als eerste doen?
Ha , als een van de preferred suppliers van de Luchthaven Schiphol moet ik daar even twee keer over nadenken…. ik maak natuurlijk van dichtbij mee hoe Schiphol het afgelopen jaar is gereorganiseerd en een enorme efficiencyslag heeft gemaakt , dat wil zeggen van een meer “stoffige vergadercultuur” naar een trendy Nike “just do mentaliteit” . Als ondernemer juich ik dit alleen maar toe en ik zou dit trachten geheel uit te rollen.

Op welke plaats staat Schiphol als vrachtluchthaven over 5 jaar?
We zijn (helaas) afhankelijk van de politiek, hoewel het netwerk van de directie van Schiphol in Den Haag gelukkig sterk is . Hopelijk ook sterk genoeg dat we kunnen blijven concurreren voor een plek in de top 3.

De vraag die Olav de Haan je stelde:
Welke bepalingen van huidige regelgeving op Schiphol kunnen uw continuïteit/flexibiliteit beïnvloeden?
De regelgeving omtrent screeningen, Schipholpassen en verplichte health and safety cursussen. Ondanks dat de kosten voor een screening ruim 90 euro zijn duurt de screening nog steeds 4-6 weken en in het hoogseizoen nog langer. Daarbij komt ook nog dat de regelgeving verplicht om een screening per opdrachtgever te moeten doorvoeren. D.w.z. dat een UZK bij ons vaak 3 screeningen moet aanvragen. De kosten en de tijdsduur maken het steeds moeilijker om mensen te vinden en flexibel in te zetten. Ik als ondernemer van een uitzendbureau kom er niet doorheen om hier minimaal fatsoenlijk over te debatteren, laat staan te veranderen, omdat ik volgens de lijn “geen partij” ben. Mocht iemand dit lezen die hier wel enige beweging in zou kunnen brengen, bel me op!

Aan wie wil jij het stokje overdragen voor deze vragenrubriek?
Dilsat Devin, CFO GSA Global , sinds kort exploitant luchthaven MAA

Welke vraag zou je hem/haar willen stellen?
Wat zijn de grootste uitdagingen in MAA en wie en wat zou er gedaan moeten worden om deze luchthaven tot een succes te maken?