Meet the community – Sebastiaan Sintemaartensdijk


Wat is je rol bij de Douane?
Ik ben leidinggevende bij de unit Klantmanagement Douane Schiphol Cargo. Vanuit Douane Schiphol Cargo is onze unit onder andere verantwoordelijk voor het gehele proces van vergunningafgifte- en beheer, (administratief) toezicht op klanten, en klantbehandeling van bedrijven.

Wat is de doelstelling van Douane Schiphol Cargo?
Als Douane Schiphol Cargo geven wij nadrukkelijk uitvoering aan de ABC doelstellingen van de Nederlandse Douane: Afdracht, het zorgen voor juiste, tijdige en volledige belasting- opbrengsten. Wij zijn verantwoordelijk voor de heffing en inning van douanerechten, accijns en verbruiksbelasting. Beschermen van de Nederlandse en Europese samenleving tegen goederen die te boek staan als ongewenst. Bijvoorbeeld omdat ze een gevaar vormen voor de veiligheid of de volksgezondheid, voor natuur en milieu of voor de economie van de EU. Onze dienst ziet er op toe dat zaken die als zodanig zijn aangemerkt de Unie niet binnenkomen of verlaten. Concurrentiepositie, het bijdragen aan economische groei en een gunstig vestigings- en ondernemingsklimaat – nationaal en binnen de EU – is het derde strategische doel van de Douane. Met het handhaven van antidumpingregelingen bijvoorbeeld voorkomen we dat producten hier tegen extreem lage prijzen op de markt worden gebracht – zoals zonnepanelen uit China.

Wat wilde je worden toen je 10 jaar was?
Als ik me op mijn 10de al bewust was van wat ik later wilde worden, dan is het toch wel kok. Ik ben rond die tijd een voorliefde voor het koken gaan ontwikkelen. Die voorliefde is er nog steeds, maar kok ben ik nooit geworden

Wat vind je het leukste aan je huidige werk?
Wat ik het leukste vind aan mijn huidige werk, is enerzijds het leidinggeven aan een unit waar alle douaneprocessen een rol spelen en de dynamiek daarvan op inhoudelijke vraagstukken en anderzijds de bijdrage die we leveren aan de ontwikkelingen op en rond Schiphol, zoals het gezamenlijk ontwikkelen van een Joint Inspection Center, de bijdrage aan het Smart Cargo Mainport Program en redesign DGVS. Dit alles gericht op het continu zoeken naar een goede balans tussen handhaving enerzijds en facilitatie anderzijds.

Wat doe je in het weekend om te ontspannen?
Lekker met het gezin eropuit en samen koken, vaak maakt slow cooking op de BBQ daar onderdeel van uit. En om mijn gewicht op peil te houden, ben ik fanatieker gaan hardlopen

Welke uitdagingen zie je voor de douane en toezichthouders?
Als Douane, samen met onze collega toezichthouders, zitten we in een tijd waar we geconfronteerd worden met een veelheid aan uitdagingen zowel op nationaal als internationaal niveau. Denk aan de veranderende wetgeving en de implementatie ervan, de gevolgen van Brexit en de continue dreiging van een aanslag. Een andere uitdaging is de ontwikkeling van een meer klassiek model van toezicht gericht op transacties naar een meer systeemgerichte vorm van toezicht met gebruikmaking van beschikbare data en maatregelen uit de logistiek of collega toezichthouders.

Welke kansen zie je voor de douane en toezichthouders?
De kansen voor ons als Douane en toezichthouders zitten in de samenwerking die er is. Als Douane werken we nauw samen met het bedrijfsleven en de collega toezichthouders. Het (her)gebruik en delen van data en expertise over de partijen en ketens heen, draagt bij aan de verdere autodetectie van risico’s. Ook het gezamenlijk inzetten op innovaties zoals nieuwe scantechnieken en platformontwikkeling, met oog voor belangen van logistiek en toezicht, draagt bij aan de verdere geautomatiseerde risicodetectie. Daarmee kan onze focus op risico’s komen te liggen, die er toedoen en de impact van ons toezicht op de logistiek kan worden beperkt.

Als je directeur van Schiphol was, wat zou je dan als eerste doen?
Ik zou de genoemde samenwerking ondersteunen en de verdere samenwerking met de andere mainport de Rotterdamse Haven zoeken om meer aansluiting tussen de modaliteiten luchtvracht en maritiem te realiseren.

Op welke plaats staat Schiphol als vrachtluchthaven over 5 jaar?
Ik denk dat Schiphol zijn huidige positie met de lopende ontwikkelingen verder versterkt maar nog steeds op nummer 3.

En de vraag die Roel Huiden je stelt: Wat is over 5 jaar van nu de grootste verandering op gebied van douanetoezicht op Schiphol?
De grootste verandering hangt samen met onze kansen en dat zal zijn gebruik van autodetectie op risico’s middels (her)gebruik van (externe) data, en verdere innovatie op scantechnieken, waardoor meer geïntegreerd systeem- en ketengericht toezicht mogelijk is.

Aan wie wil jij het stokje overdragen voor deze vragenrubriek?

Edward Witlox van Bonded Services

Welke vraag zou je hem/haar willen stellen?
Op Schiphol zorgt de grote toename van het aantal e-commerce zendingen voor logistieke en toezicht uitdagingen. Ik ben benieuwd naar wat jij naar de toekomst ziet als belangrijke of zelfs kritieke kwesties op het terrein van e-commerce? En welke relevante trends en ontwikkelingen zie jij voor de komende 5 jaar op dit terrein?