Network of trusted networks


Globale digitalisering met een network of trusted networks.
Tijdens het World Cargo Symposium in Berlijn eerder dit jaar, heeft Cargonaut samen met Champ een bijeenkomst georganiseerd voor de wereldwijde Cargo Community Systems (CCS) (bijvoorbeeld Champ) en Port Community Systems (PCS) (bijvoorbeeld Cargonaut).

Als strategische partners van IATA lag de vraag voor op welke wijze de community systemen bij konden dragen aan de gewenste globale digitalisering. We zien inmiddels op veel meer plekken port community systemen en community verenigingen ontstaan. De vraag voor Cargonaut was hoe we deze communities en -platformen met elkaar kunnen verbinden teneinde logistieke ketens beter te kunnen ondersteunen. Dit vanuit het simpele besef dat hergebruik van informatie in de keten en een goede data kwaliteit zo vroeg mogelijk in de keten voordelen biedt voor de logistieke spelers en airport handling. Tijdens de eerste bijeenkomst in Berlijn is er ‘slechts’ verkend of er animo was bij de aanwezigen om een verdere samenwerking te verkennen. Daarnaast is er een raamwerk neergezet om aan de hand van diverse thema´s een verdere samenwerking uit te werken.

 

Inmiddels krijgt het samenwerkingsverband steeds meer vorm. Onder de noemer “network of trusted networks”, is met IATA overleg gevoerd hoe invulling kan worden gegeven aan het global data pipe lines concept dat ook door de Nederlandse douane van harte ondersteund wordt. In het najaar zal er op de eCargo conference van IATA nadrukkelijk aandacht zijn voor dit thema. Informatiehergebruik in de keten is niet alleen een zaak van de airlines. IATA is zoekende naar zijn rol in het dossier en realiseert zich maar al te goede dat er sprake dient te zijn van voorzieningen die alle ketenpartners gebruikt kunnen worden. Als samenwerkende CCS & PCS-en willen wij ons dan ook niet tot 1 belangengroep beperken. De samenwerking is een onafhankelijk initiatief, ten dienste aan de luchtvracht logistiek in de meest brede zin.

Wij zullen u uiteraard op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen. Maar mocht u nu al meer willen weten, neemt u dan contact op met uw accountmanager.

Juli 2016