Nieuwe Scanlog applicatie in gebruik


De Scanlog applicatie die de douane en afhandelaren gebruiken voor de communicatie over de te scannen goederen en scanresultaten is opnieuw gebouwd. Dit is de eerste applicatie waarbij Cargonaut gebruik heeft gemaakt van de “agile” manier van ontwikkelen. De douane is direct betrokken bij het hele ontwikkeltraject en is tussentijds op de hoogte gehouden van de voortgang door middel van demo’s.

Tijdens een demo geeft het ontwikkelteam een update van de voortgang en bespreekt eventuele keuzes in het proces met de klant. De douane heeft als eerste de nieuwe applicatie in gebruik genomen en is zeer tevreden over de nieuwe applicatie en over hoe de ontwikkeling tot stand is gekomen.

Vervolgens is de Scanlog applicatie voor de afhandelaren gebouwd en heeft Menzies eerst twee weken zonder incidenten proef gedraaid. Inmiddels beschikken alle afhandelaren over de nieuwe applicatie.