Air Single Window

Overgang naar Single Window succesvol afgerond


In de maanden november en december is Customer Care bezig geweest om alle ECS en ICS klanten (ongeveer 280 klanten) over te zetten naar het Single Window. Dit in goed overleg met bureau vergunningen van de Belastingdienst. Elke week werden een aantal expediteurs, airlines en afhandelaren omgezet. Vervolgens volgde monitoring in de nieuwe Cockpit om te kijken of de omzetting goed is gegaan. Als er wat kleine problemen en dan werd er direct geschakeld met de desbetreffende DevOps Team om die zo snel mogelijk opgelost te krijgen.

We zijn blij dat we er in geslaagd zijn om iedereen op tijd om te zetten naar Single Window, zonder dat er iets van gemerkt is.