Air Single Window

Pilot Air Single Window van start!


Goed nieuws! Op dinsdag 15 augustus is de Air Single Window pilot van start gegaan. Het Air Single Window is één overheidsloket waar alle communicatie met de overheid plaatsvindt. Deze pilot is een belangrijk moment. Een klein deel van de berichten tussen Douane en Cargonaut wordt hiermee op de nieuwgebouwde productieomgeving in gebruik genomen. Deze berichten worden uitgewisseld op basis van XML in plaats van het oude berichtformaat Edifact. Daarnaast is de berichtinhoud volgens de laatste richtlijnen van de internationale douane organisatie (WCO) opgebouwd. Een mooie stap in de goede richting.

Van pilot naar productie
De pilot, die tot de eerste week september duurt, geeft ons de mogelijkheid ervaring op te doen en daar waar verbetering nodig is aanpassingen te realiseren. Op deze manier kunnen we in september zonder problemen van start gaan. De verdere berichtgevingen worden vanaf september gefaseerd overgezet. Voor het einde van het jaar zal al het berichtverkeer via het Air Single Window lopen.

Verbeteringen in het platform
Door veranderingen die moesten plaatsvinden wegens nieuwe wettelijke verplichtingen van Single Window Handel en Transport is er mogelijkheid geweest om aan modernisering van het platform te werken. Dit wil zeggen dat alle verbeteringen via nieuwe technologieën worden ontwikkeld. Technologieën waardoor het platform nu opener en flexibeler is en innovatie in de toekomst mogelijk is. Zo zal bijvoorbeeld datadelen mogelijk worden en zijn vluchtstatussen toegankelijker en makkelijker terug te vinden. Ook zijn de communicatiekanalen verbeterd. Dat wil zeggen dat de kans op storingen verder is gereduceerd. Er treden minder fouten op in informatiewisseling.

Een brief van de Douane
Inmiddels heeft iedereen een brief gekregen van de Douane waarin zij erop attenderen om uiterlijk 29 december over te gaan. Zij geven aan zsm contact op te nemen met ons om te informeren over de status. Daarom sturen wij deze ASW-update. Wij zullen je in de toekomst met deze directe updates en middels de maandelijkse Community Update blijven informeren over de status. Wat je moet doen om overgezet te worden? Helemaal niks!

Mochten er toch vragen zijn neem dan gerust contact op met onze Customer Care of accountmanager.