RTO of Redesign DGVS?


RTO of Redesign DGVS?

De naamgeving van onze nieuwe dienst is nog onbekend. Het is in ieder geval de opvolger van het huidige DGVS. De huidige werknaam, RTO, gebruiken we voor nu. Er staat een prijsvraag uit, met een mooie prijs, voor een goede naam. Lees hier over de nieuwe dienst en misschien verzin jij wel de nieuwe naam!

De ontwikkeling van het nieuwe RTO is een co-maker schap tussen ACN en Cargonaut. De nieuwe RTO applicatie vervangt het huidige DGVS. De nieuwe RTO applicatie is gebaseerd op de RTO regeling. Volgens RTO, de Regeling Tijdelijke Opslag, dienen marktpartijen hun voorraad positie voor alle import, transit en export stromen te verantwoorden naar de douane. Daarbij moet geregistreerd worden onder welke regeling de zendingen ergens verblijven.

De RTO applicatie administreert de voorraad posities en de overdracht momenten tussen marktpartijen. Ten opzichte van het oude DGVS is “de Vooraanmelding” een nieuw concept en een belangrijke toevoeging in het protocol. De Vooraanmelding is, wat de term al zegt, een vooraankondiging van een toekomstige voorraad verschuiving. Bij de VAM, moet dan ook van te voren duidelijk gemaakt worden welke voorafgaande of opvolgende regeling van toepassing is.

De RTO applicatie ondersteunt niet alleen de RTO regeling zelf, maar ook voorraad posities van de voorafgaande en opvolgende regelingen. Al deze nieuwe eisen hebben ertoe geleid dat er een geheel nieuwe RTO applicatie gebouwd wordt.

In december 2017 heeft Cargonaut een uitgebreide markt consultatie gedaan, naar de leverancier die de beste prijs-kwaliteit verhouding levert. In januari is er met drie partijen een verdieping gemaakt en uiteindelijk is er een leverancier gekozen. Deze leverancier, Cofano, bouwt de RTO applicatie. Onze Cargonaut collega’s die verantwoordelijk zijn voor de Schiphol Information Exchange, leveren alle nodig informatie aan de RTO applicatie aan.

We zijn flink op weg om een eerste zogenaamde “Minimal Viable Product” te maken. Hierin worden de bestaande berichtenstromen verwerkt tot RTO voorraad posities. Vervolgens controleren we of de werking goed is en of de gebruikers schermen voldoen. Het is een eerste versie waarin we de meest voorkomende stromen realiseren. Na de eerste versie, volgen de meer bijzondere goederenstromen en de uitzonderingen. Aankomende oktober, nog voor de drukte in Q4, willen we alle klanten op de nieuwe RTO applicatie hebben draaien en zal DGVS niet meer beschikbaar zijn.

We zijn goed op weg in de realisatie. De markt wordt vertegenwoordigd door de zogeheten Business Owner, deze rol vult ACN in. Cargonaut treed op als Product Owner, en is verantwoordelijk voor het leveren van de dienst. Inmiddels hebben de huidige DGVS klanten een aanbieding gekregen voor de nieuwe RTO dienst. Hier en daar wordt het protocol nog aangescherpt. Dat is ook helemaal niet erg, het hele project wordt Agile uitgevoerd.

De betrokkenheid van de marktpartijen loopt goed. Er zijn werkgroepen van Expediteurs en Afhandelaren geweest bij de uitwerking van het protocol en er zijn werkgroepen die nu de schermen beoordelen. In maart is er voor de huidige DGVS klanten en de software leveranciers een voorlichting bijeenkomst geweest in het auditorium van het Schiphol groep gebouw. Hier is ook aangegeven hoe de markt betrokken wordt.

Eén van de manieren waarop de markt betrokken wordt is een Workshop met de software leveranciers, die het RTO protocol moeten vertalen naar elektronische interfaces. Om de software leveranciers tegemoet te komen, gebruiken we zoveel als mogelijk van de bestaande interfaces om de impact te minimaliseren, maar we ontkomen niet aan aanpassingen. Bijvoorbeeld: de vooraanmelding is nieuw, en dit vraagt ook om een ietwat nieuwe interface. In de Workshop faciliteren we met ACN samen de dialoog.

Bij vragen kunt u terecht bij ACN of bij Cargonaut (sales@cargonaut.nl).