Smartest Connected Cargo Airport Schiphol


In het TKI Dinalog onderzoeksprogramma Accelerator zijn 10 projecten gehonoreerd, waaronder het Smartest Connected Cargo Airport Schiphol (SCCAS). Het innovatieprogramma zet zich in voor het optimaliseren van processen, beter benutten van tijd en ruimte, verder integreren van goederen en informatiestromen en het opbouwen van een op innovatie gerichte community.

Het ministerie van I&M stelt ruim 6,2 miljoen euro beschikbaar. De consortia die binnen deze publiek-private samenwerkingen aan de slag gaan dragen zelf bij door de helft van het totale bedrag te co-financieren. De projecten dragen bestaan allemaal uit een samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De projecten dragen bij aan de maatschappelijke doelstellingen die in de Topsector Logistiek zijn benoemd: een betere concurrentiepositie van Nederland, besparing van CO2 en een aantrekkelijker logistiek beroep.

Smartest Connected Cargo Airport Schiphol (SCCAS)

In het TKI Dinalog onderzoeksprogramma Accelerator zijn 10 projecten gehonoreerd, waaronder het Smartest Connected Cargo Airport Schiphol (SCCAS). Het ministerie van I&M stelt ruim 6,2 miljoen euro beschikbaar. De consortia die binnen deze publiek-private samenwerkingen aan de slag gaan dragen zelf bij door de helft van het totale bedrag te co-financieren. De projecten dragen bestaan allemaal uit een samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties. De projecten dragen bij aan de maatschappelijke doelstellingen die in de Topsector Logistiek zijn benoemd: een betere concurrentiepositie van Nederland, besparing van CO2 en een aantrekkelijker logistiek beroep.

Luchtvrachthaven Schiphol bevindt zich in een zeer competitieve markt en staat voor grote logistieke uitdagingen. De grenzen van de beschikbare luchthaven capaciteit komen in zicht. Een groeiend volume aan vracht wordt vervoerd in de buik (‘belly’) van een passagiersvliegtuig, en moet worden geïntegreerd in het logistiek bijzonder complexe passagiers areaal en in de planning van de passagiersvliegtuigen, rekening houdend met steeds toenemende eisen op het gebied van veiligheid, uitvoerbaarheid binnen huidige organisaties en beheersing van kosten.
Smartest Connected Cargo Airport is een innovatieprogramma dat zich inzet voor het optimaliseren van processen, beter benutten van tijd en ruimte, verder integreren van goederen en informatiestromen en het opbouwen van een op innovatie gerichte community.

Projectleider: Dr. D.A. van Damme, Hogeschool van Amsterdam
Partners: Aviation Academy, TU Delft, Schiphol Nederland, Cargonaut, KLM Cargo

Voor alle overige projecten zie het nieuwsbericht van het NWO, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.