Huidige status rondom SPL reporting, 20 april 2017: Fase 1 en 2 opgeleverd!


Zoals vorige maand bekend is gemaakt, is SPL reporting fase 2 in maart live gegaan. In deze fase kwamen vooral het gebruik van intelligente controles en verrijking van rapportages aan Schiphol aanbod. Met intelligente controles wordt het signaleren van onlogische scenario’s bedoeld. Dit geeft bijvoorbeeld afhandelaren de kans foutieve informatie op tijd te corrigeren. Verrijking van rapportages is belangrijk voor Schiphol om toch nog complete rapportages te kunnen ontvangen op het moment dat FFM vlucht- en beladingsgegevens missen.

Eerste fase nieuwe BI-omgeving opgeleverd
Na de oplevering van SPL reporting fase twee medio maart, heeft het team Discovery de focus verder verlegd naar de ontwikkeling van de eerste fase van de nieuwe BI omgeving. Deze is begin maart afgerond. In deze fase is op basis van een drietal ‘Proof of Concepts’ onderzocht welk BI-platform en welke BI-tools het beste bij onze functionele en technische requirements aansluiten. De uiteindelijke keuze is Microsoft gebaseerd. In Q2 worden enkele bestaande rapportages in deze nieuwe BI-omgeving opgenomen en waar mogelijk verbeterd en aangeboden aan de huidige interne- en externe gebruikers.

De komende periode
Rondom de nieuwe BI-omgeving worden in Q2 enkele bestaande rapportages in deze nieuwe omgeving opgenomen en waar mogelijk verbeterd en aangeboden aan de huidige interne- en externe gebruikers.
Vanaf medio april worden zogenaamde ‘Piece level Tracking’ analyses uitgevoerd voor de SCMP vertical ‘HFA’ (Holland Flower Alliance). Hiervoor zullen in week 16 vinden de eerste ‘refinements’ plaatsvinden.