SPL Reporting fase 2 opgeleverd


Begin december 2015 is Cargonaut samen met Schiphol een data traject gestart. Een traject met als doel: “het verbeteren van de datadichtheid en -kwaliteit van de Schiphol rapportages. Marco Lodder (Teamleider Schiphol Accounting House) en Mark Smit (Product Owner Cargonaut), die betrokken waren bij dit project, gaven ons hier een update over.

SPL Reporting Fase 2
Als onderdeel van ‘SPL Reporting Fase 2’, zijn begin deze maand een drietal tools gebouwd en opgeleverd. Door middel van deze drie tools zorgen we voor een hoop extra inzicht. Zo kunnen er onlogische scenario’s gesignaleerd worden en zal uiteindelijk de datakwaliteit toenemen.

Mark Smit: “Er is intelligentie toegevoegd aan de Cargonaut systemen zodat (ontbrekende) FFM gegevens verrijkt kunnen worden met gegevens uit het vrachtbestand van de afhandelaar. Daarnaast zijn er zogenaamde Intelligent Controls (IC’s) gebouwd die onlogische scenario’s signaleren. Op dit moment zijn er 10 IC’s actief. Als laatste biedt een dashboard inzicht in de voortgang van de datadichtheid en -kwaliteit.”

Een mooi resultaat kunnen we wel zeggen.

Marco Lodder: “Het heeft wel even geduurd voordat we op dit punt zijn aangekomen. We hebben nagedacht over welke gegevens we al hadden en welke gegevens we nu nodig hebben om de Intelligent Controls te maken. Intelligent Controls geven ons een goed inzicht in de kwaliteit van de aangeleverde gegevens. We kunnen nu heel goed zien welke punten aandacht nodig hebben.”

Doormiddel van SPL Reporting ontvangt Schiphol nu dagelijkse rapportages met diverse vluchtinformatie en bijbehorende beladingsdata.

Marco Lodder: “Deze gegevens worden toegevoegd aan de vluchten voor onze afdeling Traffic Analysis & Forecasting (TAF).”

Door de vrachtbestanden kan Schiphol complete rapportages ontvangen
Afhandelaren hebben een grote bijdrage geleverd door hun vrachtbestanden met Cargonaut te delen. Hiermee kunnen, bij ontbrekende FFM informatie, de SPL rapportages worden aangevuld. Door deze ‘verrijking’ ontvangt Schiphol per direct complete rapportages.

Mark Smit: “Cargonaut en Schiphol kunnen van alles bouwen en monitoren maar blijven afhankelijk van de kwaliteit van de informatievoorziening van de afhandelaren en airlines. De afgelopen maanden is met name met de afhandelaren veel contact geweest over de FFM-berichtgeving en de verschillen die er waren tussen het vrachtbestand en het FFM. Door gebruik van de IC’s, een goede afstemming met de community spelers en verbeteringen aan het platform is de kwaliteit de afgelopen tijd aanzienlijk verbeterd.”

Intelligent Controls om foutieve informatie op te sporen en te corrigeren
De afdeling Customer Care van Cargonaut ontvangt elke week geautomatiseerde IC’s uit het Cargonaut systeem. Zij nemen contact op met de betreffende afhandelaar en/of airline met het verzoek dit te corrigeren.

Mark Smit: “Een voorbeeld van een IC is IC8B. Deze signaleert grote gewichtsverschillen tussen het vrachtbestand enerzijds en het FFM anderzijds (> 20K, op dezelfde vlucht, datum en route). Wanneer er een fout in het FFM staat dient een nieuw FFM aangeboden te worden. De periode dat een gewijzigd FFM kan worden aangeboden is verruimd tot maximaal de 3e werkdag van de volgende maand. Daarnaast kan het zijn dat het vrachtbestand foutieve informatie bevat. Als dit het geval is kunnen de juiste gegevens in het volgende vrachtbestand vermeld worden. In beide gevallen pakt Cargonaut de wijzigingen op en geeft dit door via de dagelijkse rapportages aan SPL.”

What’s next?
Nu de tools zijn opgeleverd en de luchtvracht community via een gezamenlijke aanpak de datakwaliteit stap na stap verbetert rijst de vraag: What’s Next?

Mark Smit: “Tweeledig. Namelijk een inhoudelijke kant als ook een IT randvoorwaardelijke. Met betrekking tot de eerste kun je denken aan het uitbreiden van de huidige datastroom middels de ‘commodity’ informatie. Een voorbeeld is de Pharma ‘vertical’. Hierdoor ontstaat inzicht in de beladingsdata maar dan ook op commodity level (Pharma tonnages van en naar AMS). Daarnaast analyseren Cargonaut en Schiphol de beladingsdata voor Lucht Vervangend Wegvervoer (Air Cargo Trucking) via het FFM en het vrachtbestand van de afhandelaren. Naast de ‘ongoing’ werkzaamheden in het kader van datakwaliteit, en de verdiepingsslagen, zullen er ook stappen gezet moeten worden in het kader van Performance management en de koppeling met externe bronnen. Oftewel het monitoren van de performance, via KPI’s en dashboards en verrijking. Cargonaut timmert hiervoor reeds hard aan de weg in de vorm van een nieuwe Business Intelligence omgeving.”

Marco Lodder: “Doel van mij uit is dat we dagelijks een consistent, kwalitatief hoogwaardig bestand ontvangen van Cargonaut.”