Stakeholders panel


We vinden het erg belangrijk om met veel verschillende partijen in gesprek te zijn over de keuzes die er gemaakt worden in de ontwikkeling van het gezamenlijke informatieplatfom, omdat de capaciteit voor nieuwe ontwikkelingen beperkt is. Onlangs vond voor de eerste maal de bijeenkomst van vertegenwoordigers (‘stakeholders’) van de ketenpartijen plaats.

Sinds enige maanden werkt Cargonaut op een nieuwe manier. In korte cycli (“agile”) vinden werkzaamheden voor ontwikkeling en beheer (“DevOps”) plaats. Deze manier van werken vraagt om veel directer contact tussen Cargonaut en de partijen die belang hebben bij het platform. Er is een centrale rol voor de Product Owners die de communicatie tussen de verschillende belanghebbenden en de ontwikkel- en beheerteams (“DevOps teams”) regelen.
Aanpassingen als gevolg van de komst van het Air Single Window en het moderniseren van het informatieplatform vergen de komende tijd nagenoeg alle beschikbare ontwikkelcapaciteit. Ondanks dat – of misschien wel juist daarom – vinden we het erg belangrijk om met de stakeholders de keuzes te maken voor de ontwikkeling van ons community platform.

De stakeholders zijn de ketenpartijen, Schiphol Group, de overheid, software leveranciers en belangenorganisaties. De Product Owners Martijn Kuiken en Arie Korving hadden onlangs hun eerste bijeenkomst met vertegenwoordigers van de ketenpartijen:
• airlines (KLM, Emirates, Qatar, AirBridgeCargo),
• handlers (dnata, WFS, Swissport, KLM),
• expediteurs (Rhenus, Airfrigo, Cyberfreight, Fast Forward Freight) en
• wegvervoerders (Jan de Rijk, Nagel).
Hier werd de nieuwe manier van werken uitgelegd, werd verteld aan welke onderwerpen momenteel wordt gewerkt en werd gevraagd om vanuit een ketenperspectief klankbord te zijn. De eerste reacties waren zeer positief: vanuit een besef om zo samen de keten op Schiphol beter te kunnen maken en het ideaal van de smartest airport dichterbij te brengen was er veel enthousiasme. Wilt u hier mee over weten? Neem dan contact op met één van de product owners of uw accountmanager.