Air Single Window

Status Air Single Window, juni 2017


Eind april heeft de overheid besloten het elektronisch melden van de douane processen voor binnenbrengen (ICS) en uitgaan (ECS) uit te stellen (van 1 mei) tot 1 september, met een transitieperiode tot 31 december. Als reden wordt aangevoerd dat de douane meer tijd nodig heeft om de huidige ketenbrede ICT-verstoringen aan overheidszijde structureel op te lossen. De industrie heeft al enige tijd aandacht gevraagd voor die verstoringen en gelukkig is daar nu op gereageerd.

Cargonaut richt zich daardoor nu ook op einde 3e kwartaal, begin 4e kwartaal van dit jaar om de aansluiting op het Single Window te implementeren.

Wij zorgen ervoor dat uw berichten voldoen aan de overheidsspecificaties
Er wordt hard gewerkt aan de voorbereidingen en aanpassingen om de nieuwe communicatie met de overheid te realiseren. Wij richten ons nu op de periode na 1 oktober 2017. Ter herinnering: wij zorgen ervoor dat uw berichten voldoen aan de overheidsspecificaties. Het gaat hierbij om de berichten die te maken hebben met de processen binnenbrengen (ICS), uitgaan (ECS) en proviandering. Proviandering is voor de berichtgeving via Cargonaut niet relevant.

Bijna alle berichttypen die wij primair vanuit Cargonaut gaan ondersteunen (met als technische termen NOA, ATA, COA, ENS, SDT, MFX, ARX, CNE, RNE, CNI, RNI en EXS) zijn zo goed als gereed.

De komende tijd richten wij ons verder op het verder bouwen van de volgende berichttypen. Binnenbrengen (ICS): SDW, NTS, ESD, ACT, CAI, LCP, DIV en Uitgaan (ECS): DRN.

Nu aandacht voor de snelheid van verwerken
Nu de specificatie van de berichten dus bijna gereed is, is er aandacht voor de snelheid van verwerken (“performance”). Daarvoor voeren we testen uit. Op basis van de resultaten voeren wij nog enkele verbeteringen door aan onze infrastructuur en de configuratie daarvan om de uiteindelijke berichtenstroom voor Single Window goed te kunnen ondersteunen.

Binnenkort starten we al
Aan het einde van deze maand zullen wij samen met de Douane een Pilot starten op de productieomgeving van Single Window met een klein deel (5%) van de vervoersmiddelenberichten (NOA, ATA en COA). Op deze wijze maken wij dan al kennis met het Single Window en koppelen wij daarmee een deel van de aanpassingen – waaraan wij al enkele maanden aan werken – aan de omgeving van het Single Window van de overheid. Cargonaut en de Douane leren hier dan van en dit geeft ons de mogelijkheid om verbeterpunten daaruit door te voeren voordat wij aan het einde van dit jaar alle Single Window berichten in gebruik gaan nemen. Draaiboeken om deze Pilot samen met Douane, Logius en RWS gecontroleerd in gebruik te nemen zijn uitgewerkt.

Verdere status en informatie over het Air Single Window project kunt u hier vinden.