Tender ‘road feedering’ Schiphol


Vorig jaar heeft Cargonaut meegedaan aan een grootschalige verkenning naar digitalisering van de Inbound keten.
Deze studie heeft tot een groot aantal inzichten geleid o.a. tot het inzicht dat de aanlevering vanuit het achterland van Schiphol sneller, slimmer en beter kan.

Eén van de onderzoeksvragen die naar voren kwam was hoe informatie uit het achterland eerder beschikbaar kan worden gemaakt om de aanvoer van vracht richting Schiphol voorspelbaarder te maken.
Als vervolg op de studie is er in NLIP verband een tender uitgeschreven om de ‘road feedering’ van Schiphol te optimaliseren op basis van nieuwe afspraken tussen ketenpartners en door middel van hergebruik van informatie. In maart wordt de uitslag verwacht.

De winnende combinatie van een airline, trucker en afhandelaar zal samen met het Mainport Programmateam (o.a. Schiphol, Douane, KLM en Cargonaut) iteratief gaan verkennen hoe ketensamenwerking de achterland aanvoer kan verbeteren.
Daar waar de winnende marktpartijen zich voornamelijk gaan richten op het eigen operationele voordeel, zal het Mainport Programmateam bewaken dat de onderdelen uit deze specifieke ketensamenwerking ook op andere aan-en afvoerketens herbruikbaar zijn.
Dit kunnen datadiensten zijn, operationele best practices, nieuwe ready for carriage protocollen, business cases e.d. Heeft u vragen over het Mainport programma en de achterlandstudie, dan kunt u contact opnemen met Nanne Onland (Cargonaut).