TIACA Executive Summit: ‘Future Proofing Air Cargo’


Van 18 tot en met 20 oktober jl. vond de TIACA Executive Summit in Miami plaats. Zowel Nederland als een aantal andere EU-landen waren weer goed vertegenwoordigd. Tijdens deze summit stond het thema “future Proofing Air Cargo” centraal. Denk hierbij aan samenwerking tussen markt en overheid aan professionele en transparante logistieke ketens. Ketens die nieuwe technologie en bunsiness trends omarmen.

De toekomstige agenda van de brancheorganisaties
Tijdens de opening van de conferentie werd de gezamenlijke agenda van de brancheorganisaties IATA, FIATA, Global Shippers Forum en de TIACA voor de komende jaren getoond. Deze zag er als volgt uit:

1. Safe Transport of lithium batteries
2. Effective border security and advance cargo information
3. Efficient border management and trade facilitation
4. Accelerating industry modernization
5. Minimizing environmental impacts

Wat opviel waren de twee rode draden door deze agenda heen: enerzijds de gemeenschappelijke lobby en kennisoverdracht richting internationale overheden en anderzijds digitalisering en procesvernieuwing. Twee zaken die -zo bleek uit de vele sessies- niet goed samengaan. De toenemende regulering en diversiteit aan lokale implementaties wereldwijd leken zich niet goed te verhouden met de snel veranderende wereld van de (digitale) logistiek.

Interessant perspectief in panel discussie ‘collaboration between stakeholder, from idea to reality’
Wat dat betreft gaf de panel discussie ‘collaboration between stakeholder, from idea to reality, een interessant perspectief. Op initiatief van Lars Droog (Tosoh), voorzitter van de Shippers Advisory Committee van TIACA, werd er een use case gepresenteerd. In deze use case zal hergebruik van broninformatie in de keten worden getest.

Tosoh als use case!
Tosoh verstrekt als shipper zending informatie via data backbones (network of trusted networks) aan geselecteerde partijen. Deze zijn alleen beschikbaar voor geautoriseerde personen met behulp van het afsprakenstelsel www.iShare-project.org. Hierbij wordt er niet alleen vrijwillig (bron)informatie gedeeld met de verschepende forwarder, maar ook met het Single Window van Schiphol en de Nederlandse overheid. Dit laatste gebeurt zodat vroegtijdig duidelijkheid wordt verkregen over de status van de goederen en om het lokale afhandelingsproces foutloos te laten verlopen. De verwachting is dat de transparantie van de keten als gevolg van het vroegtijdig beschikbaar stellen van eenduidige informatie voordelen zal opleveren voor de ketenpartners.

Proof of concept goed ontvangen door TIACA en aanwezige overheidsinstanties
De proof of concept die zal worden georganiseerd zal gaan uitwijzen wat de aard en de omvang van deze voordelen voor de ketenpartijen zullen zijn. Het unieke samenwerkingsverband en de voorgestelde proof of concept zijn door TIACA en aanwezige overheidsinstanties als de EC en WCO goed ontvangen.
iShare, een initiatief van de Nederlandse topsector logistiek (NLIP), werd zelfs gezien als kandidaat voor een luchtvracht afsprakenstelsel. Hier zou TIACA een rol kunnen spelen in het vaststellen en beheren van digitale identiteiten van deelnemende partijen.

Een industrie die volgens TIACA aan het veranderen is en ook dient te veranderen
Op de donderdag en vrijdag waren er vele sessies rondom thema’s als pharma, kwaliteit, advanced cargo information, airport communities en de opkomst van de digitale forwarder en boekingsplatformen. TIACA riep met de agendering het beeld op van een industrie die aan het veranderen is en een industrie die ook dient te veranderen gezien verregaande digitalisering en robotisering.
Dat gold ook voor TIACA zelf. Nieuwe bestuursleden, een actiegerichte agenda, een aantal nieuwe tools doen veel beloven. Sebastiaan Scholte (CEO van Jan de Rijk Logistics) kan als kersverse voorzitter van TIACA dan ook met zijn collega aan de slag om de rol van TIACA verder te bestendigen en te verstevigen.