Cargo IQ wil meer leden uit het SME segment


Cargo IQ leden kwamen op 25 oktober in Parijs bijeen om de uitdagingen en aandachtspunten voor de komende tijd te bespreken.
CargoIQ, voorheen Cargo 2000, kent inmiddels 82 members, waaronder o.a. 33 airlines, 14 forwarders en 18 afhandelaren.

CargoIQ heeft de volgende aandachtspunten gedefinieerd:
1. Het aantrekken van forwarders uit het SME segment.
Kijkend naar de huidige deelnemers zijn met name de grote netwerk expediteurs vertegenwoordigd als Cargo IQ lid. Aangezien het vrachtaandeel van de SME’s ook aanzienlijk is en de toegevoegde waarde van Cargo IQ ook voor deze partijen groot zou kunnen zijn, werd dit wel gezien als punt van aandacht voor de komende tijd.

2. Focus op Smart Data met de modules
a. Airport to airport (A2A) data en analyse op network totals (geïmplementeerd)
b. Self service reporting (Q3 2017)
c. Door to door data.
Cargo IQ werkt tevens toe naar het ontsluiten van deze data via API’s.

3. Betere aansluiting eFreight
Een focusgroep richt zich nu op het inzichtelijk maken van de veranderingen die betrekking hebben op de A2A use cases. De verwachting is dat de verandering nog deze herfst voorgesteld wordt aan de Cargo IQ Change Group.