Verbeteren datakwaliteit


Schiphol Cargo en Cargonaut zijn onlangs een gezamenlijk traject gestart met als doel:
Het op korte termijn doorvoeren van verbeteringen ten aanzien van de volledigheid en betrouwbaarheid van de Cargo rapportages.
De dagelijkse rapportages van Cargonaut bevatten (updates van) vluchtgegevens zoals het vluchtnummer, de route en het gewicht. Om de volledigheid en betrouwbaarheid te verbeteren is een verschillen- en KPI tool ontwikkeld. Door meting, monitoring en gesprekken met de markt zien we welke gegevens ontbreken en leren we waarom er inhoudelijke verschillen zijn tussen de rapportages. Het systeem wordt gevoed met Cargo manifest informatie van afhandelaren en airlines en additionele vrachtbestanden van de afhandelaren. Met enkele afhandelaren zijn verbeterpunten opgesteld. De komende weken staan in het teken van verdere gesprekken met de markt. Na dit verbetertraject, zal de tool actief in gebruik blijven om de 100% dekkingsgraad en hoge kwaliteit te behouden.
Naast het feit dat het Cargo vluchtmanifest (FFM) een vast onderdeel is van het vrachtproces vragen veranderingen van de douanewetgeving nog meer dan voorheen om een 100% dekkingsgraad. Het gehele importproces (aaneensluitende protocollen en procedures zoals DGVS) zal nog meer gebaseerd worden op de broninformatie van airlines (Cargo Manifest, Master- en House AWB).