Verbetering datakwaliteit met intelligente controles


Status data en reporting services, juni 2017

Verbetering datadichtheid en datakwaliteit van het Cargo Manifest
Op meerdere fronten wordt gewerkt aan het volledig maken van de data (datadichtheid) en beter maken van de data (datakwaliteit). Dat gebeurt bijvoorbeeld door introductie van de Compliance Checker die de datakwaliteit bewaakt op de buitenstations. En dat gebeurt ook door de samenwerking van luchthaven Schiphol, de industrie (afhandelaren/airlines) en Cargonaut om de kwaliteit van de manifest informatie (FFM) op het gezamenlijke platform te verbeteren. Dat doen we doelgericht met de zogenaamde ‘Intelligente Controles’.

Intelligente Controle (IC)
De Intelligente Controle (IC) is een tool dat we afgelopen jaar hebben ontwikkeld. De controle werkt op basis van rapportages die onlogische scenario’s in het manifest (FFM) bericht signaleren. Het gaat met name om de vluchtgegevens en de beladingsdata (gewicht) uit het FFM bericht.
De IC’s tonen onlogische scenario’s, echter hoeven deze niet altijd ‘foutief’ te zijn. De afdeling Customer Care van Cargonaut neemt daarom elke week contact op met afhandelaren en airlines om de onlogische scenario’s te bespreken.

Daling van het aantal onlogische scenario’s
We zien met name de laatste weken, een daling van het aantal signaleringen. We mogen dus al voorzichtig concluderen dat, door middel van deze controles en een goede samenwerking en afstemming met afhandelaren en airlines, zowel de datadichtheid als de datakwaliteit (gewicht) verbeteren!

Wilt u meer weten over de IC’s neem dan contact op met helpdesk@cargonaut.nl