Verbouwing en nieuwbouw platform


Cargonaut is druk bezig met de vernieuwing van het community platform. Grotendeels binnen een overeenkomst met Connekt, waar ook cofinanciering mee is gemoeid en deels binnen de standaard operationele vervanging.
Om de vernieuwing voortvarend te realiseren heeft Cargonaut ook haar werkwijze veranderd. We werken nu volgens de principes van Agile en DevOps. Feitelijk betekent deze manier van werken dat we alles in kleine behapbare en daarmee voorspelbare brokjes werk opdelen en die realiseren. Dit geeft ons maximale flexibiliteit en de mogelijkheid om dagelijks bij te sturen, zonder dat er gecreëerde waarde verloren gaat. Op basis van prioriteiten kunnen we bijsturen.

De nieuwe manier van werken heeft ons ook al het nodige opgeleverd. Daarbij is het belangrijk om te beseffen dat ook aanpassingen in het platform nodig zijn, om een goede, stabiele basis te hebben voor de vernieuwbouw. Daarin is al veel inspanning gaan zitten. Tastbare resultaten die we behaald hebben zijn:
• DGVS aanpassingen naar aanleiding van de nieuwe DWU
• Scanlog aanpassingen t.b.v. Douane en afhandelaren
• Flight monitor
• Schiphol reporting kwaliteitsverbetering
• nieuwe aansluiting Digipoort (overheidsportal).

Minder tastbaar, maar wel van wezenlijk belang in de vernieuwbouw zijn de realisatie van
• een splitter. Hiermee kunnen wij ons oude systeem migreren én op het nieuwe platform volgens onze nieuwe architectuureisen nieuwe dingen bouwen.
• SSO (Single Sign On) stabilisatie
• automatisering van beheertaken
• routering van berichten in onze nieuwe message broker
• de uitwerking van het ARX (aangifte)bericht in het kader van Air Single Window van de overheid.

Met diverse stakeholders wordt actief het gesprek gevoerd over de weg die we volgen en welke stappen de eerstvolgende moeten zijn om voor iedereen een gewenst resultaat te behalen.