verander agenda cargonaut 2017

Wat is de veranderagenda in 2017?


Wat is de veranderagenda in 2017?

Welke keuzes zijn gemaakt voor nieuwe informatiediensten? Gesprekken met de overheid, het Smart Cargo Mainport Programma, Schiphol en “last but not least” ons klantpanel. hebben ons inzicht gegeven in de toegevoegde waarde van vele mogelijke nieuwe ontwikkelingen. Op basis daarvan is een lijst samengesteld, waarbij de (ontwikkel- en beheer)teams de komende maanden aan de slag gaan met de hoogste prioriteiten:

1. Air Single Window
Om te voldoen aan nieuwe regelgeving medio 2017, moet de ECS/ICS communicatie opnieuw worden ingericht met het ‘overheid’ Single Window volgens het WDO-datamodel. ECS en ICS zijn de eerste overheidsdiensten die ondergebracht zullen worden in het Single Window. We maken de aanpassingen op het door ons beheerde platform (het ‘industrie’ Single Window), zodat er geen wijzingen nodig zijn bij onze klanten.

2. eCargo Receipt API
Expediteurs en afhandelaren hebben de behoefte om hun eigen systemen beter te integreren met het centrale platform. Naast de eCargo Receipt (eCR) portal komt er ook een systeem koppeling (API). Deze integratie kent twee fasen:

Fase 1.
i.Status ECS
ii. Status FYCO (fysieke controle)
iii. Status Aviation Security
iv. Status DGVS/RTO
v. Status Paperless

Fase 2.
Accepteren van zendingen in eCR vanuit het eigen afhandelingssysteem (afhandelaren). Dit blijft een noodzakelijke actie om douane te informeren over het arriveren van een zending bij de afhandelaar in het geval van een overeenstemmingscontrole.

3. Cargo XML berichtgeving
Dit is de nieuwe IATA berichtenstandaard, die in de plaats komt van het oude Cargo IMP formaat. Veel klanten wensen over te stappen op deze nieuwe standaard. Ook zijn de werkzaamheden opgedeeld in twee fasen:

Fase 1.
i. XFWB (Master Airwaybill)
ii. XFHL (House waybill Consolidation list)
iii. XFZB (House waybill)
iv. XFNM (Response)

Fase 2.
i. XFSU (Status update)
ii. XFFM (Cargo Manifest)

IATA geeft op haar website meer informatie over de Cargo XML standaard.

4. FWB/FHL content checker
Vanuit één van de projecten onder het Smart Cargo Mainport Programma is de behoefte aan deze checker benoemd. Deze checker kan in vele verschillende ketens helpen om vroeg in het proces de datakwaliteit te verhogen. De content checker is er initieel op gericht om inhoudelijke FWB en FHL checks uit te voeren met betrekking tot de wet en regelgeving van de Amerikaanse overheid (CBP). Op deze manier kan veel tijd en effort bespaard worden die partijen nu steken in het handmatig checken van deze berichtgeving.

Wilt u meer weten over het klantenpanel of bovenstaande onderwerpen, neem dan contact op via info@cargonaut.nl.