Werkafspraken toezicht PGTS getekend!


Weer een mooie mijlpaal: de werkafspraken voor het toezicht PGTS zijn getekend door Douane Schiphol Cargo en ACN.

Vanaf 7 januari gaan we live met PGTS. Naast de software-oplossing is er ook hard gewerkt aan het afsprakenstelsel waarbinnen deze werkafspraken passen.

Het protocol beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van iedere deelnemer. Bij onregelmatigheden is ook duidelijk ‘wie’ verantwoordelijk is. Dit maakt het mogelijk voor Douane om gericht een onderzoek te starten bij onregelmatigheden en adequaat toezicht te houden.

De praktische invulling van het toezicht is nu ook geformaliseerd in de zogenaamde ‘Werkafspraken Toezicht PGTS’. Dit document is getekend op 17 december door de heer Jan Kamp (directeur Douane Schiphol Cargo) en de heer Maarten van As (directeur van ACN) in het bijzijn van Nanne Onland (directeur Cargonaut) en het projectteam van PGTS.