Wijzigingen NCTS MIG 10.30, 10.50, 10.60


De afgelopen maand zijn er een aantal wijzigingen voor NCTS in productie gegaan bij de douane. Onderstaand is een overzicht van de wijzigingen en wat dit voor jullie betekent.

Wanneer in de ‘Aangifte voor douanevervoer’ (IE015) de locatiegegevens ontbreken, dan telt de douane deze aangifte als een vooraangifte. Sinds 10 september is er een nieuw berichttype ‘Goederen Aangebracht’ (IE080) (Cargonaut nummer 680 v1). Dit nieuwe bericht kan gebruikt worden als aanvulling hierop. Hiermee wordt het uitgaande kantoor van de douane op de hoogte gesteld dat de goederen in de vooraangifte gereed zijn op een locatie waar de douane deze goederen kan komen controleren. Wanneer je dit nieuwe bericht instuurt worden er géén aparte kosten gerekend, dit valt binnen de dienstverlening van de bundel.

Daarnaast past de douane sinds 10 september een nieuwe regel ‘NLR003’ toe op het bericht ‘Aangifte voor douanevervoer’ (IE015) (Cargonaut nummer 615 v4). Deze regel zegt dat er voor elke goederen in de aangifte maximaal één vorig documenttype mag zijn. Let op, als er meerdere vorige documenttypes worden opgegeven dan wordt dit bericht afgekeurd. Dit is specifiek voor het Nederlandse bedrijfsleven en wijkt af van MIG 10.60.

Sinds zondag 1 oktober kan de douane in het bericht ‘Ontvangstbevestiging aangifte voor douanevervoer’ (IE928) (Cargonaut nummer 928 v2) een extra ‘Functional Error’ segment meesturen, dit wordt ook door Cargonaut ondersteund en doorgestuurd.

Ook kan de douane vanaf die datum het nieuwe bericht ‘Kennisgeving status controle’ (IE052) (Cargonaut nummer 652 v1) sturen. Deze wordt verstuurd wanneer er sprake is van een “Binnenbrengen blokkade”. De goederen mogen dan niet vrijgegeven worden voor vervoer en er moet worden gewacht tot de controles zijn afgerond.

De berichten ‘Navraag Toegelaten Geadresseerde’ (IE111 & IE112) (Cargonaut nummer 611 & 612) worden niet meer door de douane en daardoor ook niet meer door ons ondersteund.

Als er nog vragen zijn naar aanleiding van deze wijzigingen neem dan vooral contact op met onze customer care, zij helpen graag verder.