Willem van Groenland

Elke dag meetbaar beter in de basis.


Maak kennis met Willem van Groenland, Interim IT directeur Cargonaut.

Wie is Willem van Groenland?

Ik ben 50 jaar oud en woon met mijn gezin in de gemeente ‘s-Hertogenbosch. Ik loop al lange tijd mee in de IT, heb gewerkt als database-specialist, developer, en technisch project-manager en ben CIO geweest van CSS en bol.com. Daarna ben ik als interim-CIO werkzaam geweest bij onder andere Travix, Portbase en Shared Stories Group en heb ik IT-programma’s geleid bij bedrijven zoals Essent, Eneco en Bruna. IT zie ik als een essentieel en integraal onderdeel van de business, het een kan niet zonder het ander. Als je deze samenwerking goed voor elkaar hebt, kun je echt een verschil maken voor je organisatie.

Wat is je opdracht bij Cargonaut?

Mijn opdracht is meerledig. Ten eerste ben ik op interim basis verantwoordelijk voor de integrale IT van Cargonaut. Samen met het SIE team zorg ik er voor dat de basis dienstverlening van de Schiphol Information exchange en de diensten die hierop draaien goed op orde zijn . Ten tweede ben ik verantwoordelijk voor het maken van een IT plan voor de toekomstige IT architectuur van Cargonaut.

Waar staat Cargonaut nu in het proces van verstevigen van de basisdienstverlening?

De basis is voor een deel op orde. Technisch heeft Cargonaut de zaken goed voor elkaar. Denk aan infrastructuur hard- en software. In de borging van kennis en procesvoering is echter nog wel het een en ander te verbeteren. En misschien nog wel het belangrijkste, de communicatie met onze klantenbase moet echt wel een stuk beter.

Wanneer is de basisdienstverlening goed genoeg, hoe weet de gebruiker dat?

Dat is een interessante vraag. De meeste klanten gaan ervan uit dat de basisdienst gewoon werkt en dat ze er alleen wat van merken als er een verstoring is. Dus je zou kunnen zeggen dat voor die klanten het uitblijven van verstoringen een teken dat het goed is. Een beetje zoals een goede scheidsrechter bij het voetballen. Je merkt niet dat ie er is en de wedstrijd loopt gesmeerd. En dat is met deze dienstverlening ook. Als je er niks van merkt is het goed. Er zullen vooral een hoop maatregelen worden getroffen de komende tijd die klanten niet gelijk zullen merken, maar die er wel voor gaan zorgen dat de dienstverlening op een hoger plan komt. Dat kun je vertalen in een aantal basis kpi’s zoals beschikbaarheid van het systeem, de beschikbaarheid van de messaging, op tijd en snel verwerken van alles wat verwerkt moet worden en het leveren van een stuk rapportage daaromtrent.

In welke zaken gaat Cargonaut investeren naar de toekomst toe ?

Cargonaut werkt al heel lang hard voor de community om de basisdienstverlening te leveren. Maar die basis dienstverlening is over een periode van 20 jaar of langer ontstaan. In de afgelopen jaren is er op onderdelen vernieuwd, denk aan air single window. Maar er is nog steeds een deel dat gemoderniseerd moet worden om ook in het nieuwe internettijdperk een rol te kunnen blijven vervullen. Om in de toekomst ook te kunnen leveren wat klanten van ons vragen moeten we meegroeien met onze IT architectuur. Het plan moet invulling geven aan een doelarchitectuur die Cargonaut in staat stelt om ook in de toekomst de juiste diensten te kunnen leveren aan klanten. Denk dan aan data services, API’s op een gecontroleerde manier toegang geven tot data die wij verzamelen. iShare en Onerecord zijn belangrijke elementen die Cargonaut moet kunnen ondersteunen en moet kunnen leveren.

Kan ik ook diensten ontwikkelen op de SIE zonder Cargonaut?

Cargonaut gaat data diensten leveren en ook diensten. Is dit gedwongen winkelnering? Op dit moment is het zo dat door de huidige architectuur Cargonaut veel van de diensten inderdaad ook moet maken. Dat doen we voor nieuwe diensten als PGTS en de compliance checker al wel met geselecteerde leveranciers die de functionele dienst leveren en daarbij gebruik maken van de API’s die door de SIE beschikbaar worden gesteld. Ik denk dat het binnen afzienbare tijd mogelijk wordt voor alle partijen uit de community om op basis van de door ons geleverde API’s applicaties te gaan ontwikkelen. Het is de bedoeling dat de snelheid van dienstenontwikkeling niet meer afhankelijk is van de snelheid waarmee Cargonaut diensten kan ontwikkelen. We zijn daar nog niet helemaal, maar met implementatie van het IT plan gaan we daar wel versneld invulling aan geven.

Wanneer ontwikkelt Cargonaut diensten ?

Cargonaut organiseert alleen nog die diensten al la PGTS of eLink, namelijk diensten die gebaseerd zijn op community afspraken en operationele spelregels met vaak een overheid component erin.

Wanneer zit jouw “job” erop? Dat hangt af van een paar dingen. In principe als het IT plan klaar is en goed in de steigers staat voor wat betreft implementatie en het team is in staat om daar zijn rol in te pakken, dan zit mijn rol erop. Ik ben hier tijdelijk, dus als mijn vervanger er is, zou dat een andere reden zijn dat mijn rol erop zit.